We vinden het belangrijk dat iedereen in Doesburg mee kan doen: jong en oud, met welke culturele of sociale achtergrond dan ook. Het maakt niet uit wat iemands opleidingsniveau of beperking is. Waar het wél om gaat is waar ieders talent, kwaliteit en vermogens het best tot zijn recht komen. Dat noemen we ook wel inclusie.

Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren. Voor mensen met een beperking kan dit een hele opgave zijn. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet iedereen kunnen meedoen in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken hebben wij een lokale inclusie-agenda.

De inclusie-agenda van de gemeente Doesburg bevat speerpunten over toegankelijkheid. Ze geven aan wat Doesburgers met een beperking belangrijk vinden op het gebied van toegankelijkheid en wat volgens hen prioriteit heeft.

"Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij".


Inclusie agenda

Niets over ons, zonder ons. Om op te halen waar Doesburgers tegenaan lopen heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dit hebben we gedaan door middel van vraaggesprekken met inwoners met een ziekte, aandoening of beperking, met lokale ondernemers en met maatschappelijke organisaties. Dit leverde een rapport op waarin prioriteiten worden gesteld. 

Van de zes levensdomeinen (onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning) kwamen er drie uit de vraaggesprekken naar voren waarop het meest te verbeteren valt. Namelijk verkeer en vervoer, wonen en huishouden, en vrije tijd.

Klik op de onderwerpen om te zien wat Doesburg op deze thema's al doet.

.

De verhalen van Doesburgers

Interviews met inwoners en ambtenaren over projecten

Een initiatief melden

Hulp nodig?

Doesburg doet al veel aan inclusiviteit. Het sociale domein is erop gericht om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen en om kansen voor iedereen te vergroten. Er zijn invalideparkeerplaatsen, inwoners kunnen hulpmiddelen aanvragen, er is passend leerlingenvervoer voor leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan. En natuurlijk nog heel veel meer. Heeft u hulp nodig om mee te doen? Neem dan contact op met de gemeente via: vraagbaak@doesburg.nl.

Discriminatie

Discriminatie is verboden. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie, of om een handicap, levensovertuiging of seksuele geaardheid, het is belangrijk u melding doet als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie. U kunt aangifte van discriminatie doen bij de politie. U kunt ook eerst contact opnemen met de Discriminatie meldlijn en advieslijn. Discriminatie.nl is de landelijke plek voor het melden van discriminatie. Natuurlijk kunt u hier ook terecht met vragen en voor advies en algemene informatie.

Verbeter de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel bouwden samen een toegankelijke hellingbaan naar de IJsseldijk in de wijk De Ooi. Dit deden zij op verzoek van Stichting Doesburginitiatief. Hiervoor was het nodig dat gemeente en waterschap projecten samenvoegden. Een bijzondere samenwerking, waarmee voor de mindervalide Doesburger een nieuwe plek is gecreëerd om te genieten van het water, de wind en het uitzicht. Door de hellingbaan kan Stichting Doesburginitiatief een nieuwe wandelroute met bankjes langs het water laten voeren. Deze nieuwe route draagt de naam Dr. Carel Bakxroute. Vernoemd naar de inmiddels overleden Doesburgse huisarts, waar eerder al een fietspad naar is vernoemd.