Wat is het?

U bent mantelzorger en woont in de gemeente Doesburg. Als mantelzorger zorgt u voor iemand in uw omgeving. Dat kan zijn uw chronisch zieke partner, uw kind met een beperking, uw vader of moeder die door ouderdom zorg nodig heeft. Graag informeren wij u op welke manier wij u kunnen helpen om uw zorgtaak zo goed en lang mogelijk vol te houden.

Wat moet ik doen?

Mantelzorg is een taak die u meestal veel voldoening geeft, maar ook veel van u vraagt en vaak intensief en ingewikkeld is. Het is niet eenvoudig om de zorg te hebben voor een chronisch zieke, demen­terende of iemand met een beperking. Soms moet de zorg ook nog gecombineerd worden met de zorg voor een gezin en/of een baan.

Mantelzorgconsulent

Uw mantelzorgconsulent in Doesburg is Dianne Krabbenborg. Iedere donderdag houdt zij spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur bij De Linie 4 in Doesburg. U kunt ook bellen met de Servicedesk van Caleidoz, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur via telefoonnummer: (0316) 24 32 04. Dan wordt u in contact gebracht met Dianne Krabbenborg. U kunt ook een e-mail sturen naar e-mailadres: servicedesk@caleidoz.nl.

Waardering voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u een mantelzorgwaardering aanvragen. Dit kunt u ieder jaar doen in de maand november. Via de nieuwspagina van de gemeente Doesburg kunt u zich daarvoor aanmelden. Voorwaarde is dat de persoon waarvoor de mantelzorger zorgt in de gemeente Doesburg woont en dat u langer dan 3 maanden minimaal 8 uur mantelzorg per week verleent.

Hoe lang duurt het?

Wat is respijtzorg?

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger. De opvang kan variëren van enkele uren tot vakantieopvang van enkele weken, zowel thuis als buitenshuis. Thuis kan de zorg overgenomen worden door een vrijwillige of professionele organisatie. De landelijke organisatie Handen-in-huis kan meerdere dagen zorg thuis voor u verzorgen: www.handeninhuis.nl.

Kosten van respijtzorg

Respijtzorg kan kosten met zich meebrengen, dit is echter niet altijd het geval. Dit hangt af van wie de respijtzorg levert. De inzet van een vrijwilliger is gratis en voor deze vorm van respijtzorg is geen indicatie nodig. Het is mogelijk dat hiervoor een kleine bijdrage in de kosten wordt gevraagd; bij veel zorgverzekeraars is dit opgenomen in de verzekering. Aan andere vormen van respijtzorg zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden in de meeste gevallen (deels) vergoed, wanneer u een indicatie heeft.

Vraagbaak

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vraagbaak.