Samenvatting

Nederland kent ongeveer 4 miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Doesburg heeft bij Aon Risk Solutions een verzekeringspakket afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijke belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Let op!
De voorwaarden 2022 zijn gewijzigd maar nog niet hier geplaatst. Er zijn geen garanties dat de hier getoonde voorwaarden op dit moment juist zijn. Zodra wij de juiste voorwaarden van verzekeraar hebben ontvangen zullen wij deze hier plaatsen.

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger woonachtig en ingeschreven in de Gemeente Doesburg en die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Ook de vrijwilliger uit een andere gemeente die vrijwilligerswerk verricht in de gemeente Doesburg is verzekerd.

De verzekering geldt ook voor

 • Mantelzorgers: onder mantelzorg wordt verstaan, "de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren". Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.
 • Maatschappelijke stage: de maatschappelijke stage is verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hen persoonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma.

De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een 'vangnetverzekering'. Dit betekent in de praktijk dat aangetoond moet worden dat er elders geen dekking bestaat.

Voorwaarden

Uitgesloten zijn

 • vrijwillige brandweer
 • vrijwillige politie
 • betaalde krachten binnen een vrijwilligersorganisatie

Vrijwilligers zijn verzekerd:

 • Ongeacht hun leeftijd;
 • Ook bij eenmalige activiteiten;
 • Geen minimum aantal uren;
 • Ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen

Verzekeringspakket

De vrijwilligersverzekering is samengesteld uit verschillende onderdelen.

 • Ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilliger; 
 • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger;
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen;
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.

Zie ook het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden. Deze zijn hieronder te raadplegen.

Eigen verzekeringen en mogelijke samenloop

De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een 'vangnetverzekering', dit betekent in de praktijk dat aangetoond moet worden dat er elders geen dekking bestaat. De vrijwilligersverzekering kent dus een secundaire dekking. Het advies is dan ook om de eigen polis te behouden.

Wenst u meer informatie over de verzekerde bedragen en polisvoorwaarden dan kunt u deze documenten hieronder raadplegen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Aon Risk Solutions via vrijwilliger_nijmegen@aon.nl of telefonisch: met de verzekeringsambtenaar van de gemeente Doesburg, telefoon: (0313) 48 13 55. Wilt u dat er met u contact wordt opgenomen maak dan gebruik van het contactformulier.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Dit verzekeringspakket biedt een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, woonachtig en ingeschreven in de Gemeente Doesburg is verzekerd! Aanmelding is niet nodig.

Aanvragen

Hoe te handelen in geval van schade?

Onderstaand geven wij u stapsgewijs aan wat u moet doen in geval van een schade.

 1. Belangrijk daarbij om te weten is dat de vrijwilligerspolis van de gemeente Doesburg een 'vangnet verzekering' is, dat wil zeggen dat uw eigen verzekeringen of die van uw organisatie voorgaan.
 2. Indien er sprake is van schade tijdens vrijwilligerswerk dient u zo spoedig mogelijk contact te leggen met uw organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht en meld daar de schade. Indien nodig doe aangifte bij de politie (bijvoorbeeld bij diefstal van eigendommen).
 3. Indien u via een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan het zijn dat zij de schade moeten melden bij hun verzekeraar. Indien u zelfstandig vrijwilligerswerk doet, dient u na te gaan of de schade gedekt is op uw eigen verzekeringen. Dit kan zijn de particuliere aansprakelijkheid, ziektekostenverzekering, autoverzekering, rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering etc.
 4. Zorg dat u een bevestiging krijgt van uw organisatie omtrent de dekking. Of zorg dat u van uw eigen verzekeringsmaatschappij een bevestiging krijgt. Indien de schade niet door uw organisatie of door uw eigen verzekeringsmaatschappij verzekerd is, of u beschikt niet over de dekking zoals deze voorkomt in de vrijwilligerspolis van Doesburg, kunt u een beroep doen op de vrijwilligerspolis.
 5. Vul het digitale schadeformulier in

  Schadeformullier
   
 6. Indien mogelijk vul samen met de organisatie waarvoor uw vrijwilligerswerk verricht het formulier in. Onderteken beide het formulier en mail of zend deze naar Gemeente Doesburg. Zorg dat bij de verzending een kopie van alle correspondentie aanwezig is met uw eigen verzekeringsmaatschappij en/of zorg ook voor kopieën van mogelijke aankoopnota's facturen of andere zaken die de schade aangaan.
 7. De gemeente Doesburg zal het formulier registreren en deze doorzenden naar Aon Risk Solutions.
 8. Aon Risk Solutions zal met u contact leggen om de schade te gaan behandelen.
 9. De schade zal, zonder verdere tussenkomst van de gemeente Doesburg met u worden afgewikkeld. De gemeente wordt naderhand op de hoogte gebracht van de afwikkeling van de schade.

Hoe werkt het nu in de praktijk bij een schade?

Op de eerste plaats dient de persoon of organisatie die schade heeft te onderzoeken of er dekking is op een eigen verzekering. Is dit niet het geval dan kan de claim worden ingediend bij de gemeente.
Hiertoe download u het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website.

Dit formulier dient dan naar de gemeente te worden doorgestuurd. De gemeente kan een controle uitvoeren of de claim terecht is en zendt de claim vervolgens door naar Aon Risk Solutions.

De schade wordt daarna rechtstreeks door Aon Risk Solutions met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?