Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het vaak voorbesproken in een raadscommissie.