Commissies

Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het vaak voorbesproken in een raadscommissie.

In een raadscommissie worden de agendapunten voor de raadsvergadering inhoudelijk behandeld ter advisering voor de besluitvorming in de raad.

Anders dan in de raad kan in een commissie door publiek vooraf aan de behandeling van een agendapunt worden ingesproken en wordt er een rondvraag gehouden.

Volgens het duale stelsel (Wet dualisering gemeentebestuur) is de voorzitter van een raadscommissie niet meer een lid van het college van burgemeester en wethouders, maar een raadslid. Collegeleden hebben geen direct sturende rol meer, maar worden voor een toelichting en verantwoording van het beleid uitgenodigd.

Door de gemeenteraad zijn de volgende commissies samengesteld:

Commissie Financiën:

Voorzitter:

 • Dhr. H.R. (Henk) Westra (D66)

Leden:

 • Dhr. R. (Rob) Kiburg (Stadspartij Doesburg)
 • Mw. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (PvdA/Groenlinks)
 • Mw. N.L.E. (Nicole) Hammink (SP)
 • Dhr. L.S.S. (Laszlo) Glasek (D66)
 • Dhr. H.W. (Hendrik) Vels (VVD)
 • Dhr. J.H.M. (Jos) Hermans. (CDA)

Commissie Bestuurs- en Organisatiezaken:

Voorzitter:

 • Dhr. W.G. (Walther) Eenstroom (VVD)

Leden:

 • Mw. C.E. (Celine) van der Beek (Stadspartij Doesburg)                                           
 • Mw. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (PvdA/GroenLinks)
 • Mw. N.L.E. (Nicole) Hammink (SP)                              
 • Dhr. L.S.S. (Laszlo) Glasek (D66)
 • Mw. D.M.C. (Daphne) Backer (VVD)
 • Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (CDA)

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu:

Voorzitter:

 • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (Stadspartij Doesburg)

Leden:

 • Mw. R.C.B.M. (Roëlle) Trentelman (Stadspartij Doesburg)                                         
 • Mw. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (PvdA/GroenLinks)
 • Dhr. M.H. (Michael) Bouwman (SP)
 • Dhr. L.S.S. (Laszlo) (D66)
 • Dhr. H.W. (Hendrik) Vels (VVD)
 • Dhr. J.H.M. (Jos) Hermans (CDA)

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling:

Voorzitter:

 • Dhr. H.R. (Henk) Westra (D66)

Leden:

 • Dhr. M. (Maarten) Jansen (Stadspartij Doesburg)
 • Mw. E. (Els) Meester (PvdA/GroenLinks)
 • Mw. C. (Chantal) Janssen(SP)
 • Dhr. L.S.S. (Laszlo) Glasek (D66)
 • Mw. D.M.C. (Daphne) Backer (VVD)
 • Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (CDA)

De vergaderingen van de raadscommissies worden als regel in de plaatselijke pers en op de website bekendgemaakt en zijn openbaar. Het secretariaat berust bij de raadsgriffier, mevrouw D. Voorhof.

Raadsgriffie

Raadsgriffier
Mevrouw Diana Voorhof
tel. (0313) 48 13 20
E-mail: diana.voorhof@doesburg.nl of: griffie@doesburg.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?