Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het vaak voorbesproken in een raadscommissie.

In een raadscommissie worden de agendapunten voor de raadsvergadering inhoudelijk behandeld ter advisering voor de besluitvorming in de raad.

Anders dan in de raad kan in een commissie door publiek vooraf aan de behandeling van een agendapunt worden ingesproken en wordt er een rondvraag gehouden.

Volgens het duale stelsel (Wet dualisering gemeentebestuur) is de voorzitter van een raadscommissie niet meer een lid van het college van burgemeester en wethouders, maar een raadslid. Collegeleden hebben geen direct sturende rol meer, maar worden voor een toelichting en verantwoording van het beleid uitgenodigd.

Door de gemeenteraad zijn de volgende commissies samengesteld:

Commissie Financiën:

Voorzitter:

 • dhr. H.R. Westra (D66)

Leden:

 • dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)
 • dhr. H.E.A. Dassen (PvdA/GroenLinks)
 • mw. P.T.M. Franken (SP)
 • dhr. S. de Bruin (VVD)
 • dhr. F. Hofman (D66)
 • dhr. W.T. Robbertsen (CDA)

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling:

Voorzitter:

 • dhr. C.H. van Immerzeel (PvdA/GroenLinks)

Leden:

 • dhr. W.H.J. Egbertzen (Stadspartij Doesburg)
 • dhr. M.P.D.M. Mol (PvdA/GroenLinks)
 • mw. N.L.E. Hammink (SP)
 • mw. J.J.M. van der Pool (VVD)
 • mw. M.K. Kolukirik-Demir (D66)
 • vacature (CDA)

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu:

Voorzitter:

 • dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)

Leden:

 • mw. N.R.M. Vree (Stadspartij Doesburg)
 • mw. Y. Irving-Schrader (PvdA/GroenLinks)
 • mw. J. Troost (SP)
 • dhr. H.W. Vels (VVD)
 • mw. J.A. Anzion-Dekkers (D66)
 • vacature (CDA)

Commissie Bestuurs- en Organisatiezaken:

Voorzitter:

 • dhr. B.J.M. Korporaal (VVD)

Leden:

 • dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)
 • dhr. H.E.A. Dassen (PvdA/GroenLinks)
 • mw. H. Melissen (SP)
 • dhr. Vels (VVD)
 • dhr. H.R. Westra (D66)
 • dhr. S.R.C. Hillenaar (CDA)

Rekenkamer

De gemeente Doesburg heeft sinds 1 januari 2018 samen met de gemeenten Duiven en Westervoort een gezamenlijke rekenkamer. De rekenkamer doet, namens de drie gemeenteraden, onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer toetst het beleid van de gemeente regelmatig op bepaalde punten en levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover. De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening de samenstelling, en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgesteld.

De rekenkamer bestaat uit de volgende leden:  

 • De heer Honny de Gucht (contactpersoon voor de gemeente Doesburg)
 • De heer René Janssen (contactpersoon en tevens voorzitter van de rekenkamer)
 • Mevrouw Corine Sluiter-Kuilwijk (contactpersoon voor de gemeente Duiven)

De vergaderingen van de raadscommissies worden als regel in de plaatselijke pers en op de website bekendgemaakt en zijn openbaar. Het secretariaat berust bij de raadsgriffier, mevrouw D. Voorhof.

Raadsgriffie

Raadsgriffier
Mevrouw Diana Voorhof
tel. (0313) 48 13 20
E-mail: diana.voorhof@doesburg.nl of clugriffie@doesburg.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?