De griffie ondersteunt de gemeenteraad.

Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van raads- en raadscommissievergaderingen. De griffie zorgt ervoor dat de raadsleden op tijd de juiste vergaderstukken ontvangen. Verder bereidt de griffie ook de werkbezoeken voor van de raad en verzorgt de voorlichting vanuit de raad.

De griffie wordt aangestuurd door de griffier. De griffier is de intermediair tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffier van de gemeente Doesburg is Diana Voorhof.

De raadsgriffier is de secretaris tijdens de gemeenteraadsvergaderingen en is de adviseur van de gemeenteraadsleden.

Contact met de raad via de griffie

Via de griffie kunt u contact opnemen met de gemeenteraad, raadsleden, raadsfracties en het presidium. Dus als u de raad (of een deel ervan) wilt uitnodigen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst of een werkbezoek dan kunt u daarvoor contact opnemen met de griffie. De griffie is te bereiken onder telefoonnummer (0313) 48 13 20. U kunt de raadsgriffie ook mailen op: griffie@doesburg.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?