Rekenkamer

De rekenkamer doet, namens de drie gemeenteraden, onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer toetst het beleid van de gemeente regelmatig op bepaalde punten en levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover. De gemeenteraad heeft via een gemeentelijke verordening de samenstelling, en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgesteld.

De rekenkamer bestaat uit de volgende leden:  

  • De heer Honny de Gucht (contactpersoon voor de gemeente Doesburg)
  • De heer René Janssen (contactpersoon voor de gemeente Westervoort en tevens voorzitter van de rekenkamer)
  • De heer Patrick van Iperen (contactpersoon voor de gemeente Duiven)

Voor contactgegevens van de Rekenkamer kunt u contact opnemen met de Griffie Duiven: griffie@duiven.nl

Post voor de gemeenschappelijke rekenkamer kunt u richten aan:

Griffie Duiven (t.a.v. Rekenkamer)
Postbus 6, 6920 AA Duiven

Rapport