Het 'dagelijks bestuur' van de gemeenteraad is het presidium. In Doesburg bestaat het presidium uit alle fractievoorzitters en de burgemeester.

Het presidium houdt zich voornamelijk bezig met raadsprocessen, zaken van huishoudelijke aard, procedures, functioneren van de gemeenteraad in algemene zin. Tevens bepaalt het presidium de maandelijkse voorlopige raadsagenda. Het presidium wordt voorgezeten door de burgemeester en ambtelijk ondersteund door de griffier.

Het presidium bestaat uit de volgende leden:

  • Mw.L.W.C.M..van der Meijs (burgemeester/voorzitter raad)
  • Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (fractievoorzitter Stadspartij Doesburg)
  • Mw. M.E.C.S. de Groot (fractievoorzitter PvdA/GroenLinks)
  • Mw. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter SP)
  • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter D66)
  • Mw. J.J.M. van der Pool (fractievoorzitter VVD)
  • Dhr. W.T. Robbertsen (fractievoorzitter CDA)