Het 'dagelijks bestuur' van de gemeenteraad is het presidium.

Het presidium houdt zich voornamelijk bezig met raadsprocessen, zaken van huishoudelijke aard, procedures en het functioneren van de gemeenteraad in algemene zin. Daarnaast bepaalt het presidium de voorlopige raadsagenda. De burgemeester en de griffier zitten als adviseur bij het presidium.

Het presidium bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. A.P.E. van der Beek (fractievoorzitter Stadspartij Doesburg)
  • Dhr. B.T. Bauhuis (fractievoorzitter PvdA/GroenLinks)
  • Mw. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter SP)
  • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter D66)
  • Dhr. W.G. Eenstroom (fractievoorzitter VVD)
  • Dhr. W.T. Robbertsen (fractievoorzitter CDA)