Samenvatting

Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een aanpassing aan uw woning, dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet: een voorziening aanvragen.

Voorwaarden

De Wet maatschappelijke ondersteuning wil iedereen in staat stellen mee te doen in de samenleving: jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. De WMO regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  1. begeleiding
  2. dagbesteding
  3. huishoudelijke hulp
  4. ondersteuning mantelzorger
  5. beschermd wonen

Gang van zaken

Ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie

De WMO geldt alleen als er voor uw probleem echt geen andere oplossing mogelijk is. Daarom kijken we bij de Vraagbaak eerst naar uw persoonlijke situatie. We gaan daarvoor met u in gesprek, om erachter te komen welke oplossing voor u het beste is. Dit kan een WMO maatwerkvoorziening zijn. Of misschien wel een oplossing uit uw eigen omgeving.

Vraagbaak

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vraagbaak.