Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noemt men portefeuille. Hoewel ieder lid van het college dus zijn eigen portefeuille heeft, is het college gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid (collegiaal bestuur).

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en stuurt de ambtelijke organisatie aan. Ook hij heeft een aantal onderwerpen in zijn portefeuille.

De samenstelling en portefeuilleverdeling is als volgt:

Contact

Voor het maken van een afspraak met burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar, wethouder Birgit van Veldhuizen-Van Oort en wethouder Stan Hillenaar kunt u contact opnemen met Ramona Albert: (0313) 48 13 93 / ramona.albert@doesburg.nl.

Voor het maken van een afspraak met wethouder Rob Gossink, gemeentesecretaris Peter Werkman en andere leden van het Management Team van de gemeente, kunt u contact opnemen met Wiljanneke Dwars: (0313) 48 13 05 / wiljanneke.dwars@doesburg.nl.

Voor de media

Voor persvragen kunt u per mail (communicatie@doesburg.nl) of telefonisch contact opnemen met Josine Groen-Loeven (0313) 48 13 07 en Laura van der Lecq (0313) 48 13 08 van het Communicatie Team.