Interview met Antoon | Gemeente Doesburg

Doesburg is een fijne stad om te wonen. Om het wonen nog aantrekkelijker en inclusiever te maken, kijkt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingslocaties niet alleen naar het stapelen van stenen, maar ook hoe de openbare ruimte rondom de woningen wordt ingericht zodat inwoners elkaar ontmoeten.

Toekomstige bewoners worden betrokken bij de ontwikkelingen. Antoon van Buren is een van de ambtenaren die betrokken is bij deze manier van ontwikkelen.

Antoon van Buren: “Bij de woningbouw aan de IJsselkade was het niet gebruikelijk dat toekomstige bewoners veel inspraak hadden. Dat resulteerde erin dat zij zich na een tijdje verenigden en zich meldden bij de gemeente met het verzoek om in deze nieuwe wijk meer groen aan te leggen.

Ook wilden zij graag ontmoetingsplekken en speeltoestellen op het Hanzeplein voor de allerkleinsten. We zijn toen in gesprek gegaan over hoe dit te realiseren. De bewoners gaven aan het onderhoud en beheer van de plantenperken te willen adopteren en er kwam een initiatief van bewoners om de kade fleuriger te maken. Al deze ideeën hebben we als gemeente omarmd.

Sinds enkele jaren wordt nu door bewoners het groenonderhoud op de IJsselkade verzorgd. En met donaties van de bewoners kon vorig jaar zelfs een beregeningsinstallatie worden aangelegd, waardoor ook in lange droge periodes de plantenperkjes er “tip-top” bij blijven liggen. Bijzonder ook is dat heel veel bewoners meedoen. De bewoners betrekken elkaar bij het werk. Mobiel of niet, voor iedereen is er wel een taak. Ze vormen samen een 'inclusieve gemeenschap'.”

        Gemeente brengt met bewoners beregeningssysteem aan bij Fleurige kade

Heeft deze ervaring ervoor gezorgd dat je als gemeenteambtenaar anders naar dit soort projecten bent gaan kijken?  

“Zeker. Hierdoor zijn we projecten anders gaan aanpakken. Zo is er in 2009 op initiatief van bewoners een eerste appartementengebouw Groepswonen gerealiseerd. Mensen die hier wonen, committeren zich aan het principe van ‘zorg voor elkaar’. Om dit zorgen en dit omzien naar elkaar te ondersteunen is er een vergader- recreatiezaaltje toegevoegd. De lijst van belangstellenden voor deze vorm van wonen was zo groot dat er rond 2015 een tweede gebouw kon worden gerealiseerd. Rondom dit gebouw is een parkje aangelegd dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Ook de bewoners van het aangrenzende appartementengebouw mogen daar gebruik van maken. Ik ben ervan overtuigd dat door sterke en goed toegankelijke verbindingen in de wijk te realiseren, mensen gemakkelijker mee doen.”

Heeft de gemeente plannen voor de toekomst waar inclusief wordt gebouwd?

“Er worden op dit moment aan de Koppelweg zo’n 70 woningen gebouwd. Ook rondom deze woningen besteden we veel aandacht aan de openbare ruimte. Tussen de woongebouwen wordt heel bewust een brede strook onbebouwd gelaten, die doorloopt tot aan de Oude IJssel. We zijn erg benieuwd hoe deze herinrichting door bewoners wordt ervaren en of dit bijdraagt aan ontmoetingen. Iets verderop aan de Koppelweg op de voormalige locatie stadswerf wordt een mix aan woningen gebouwd voor gezinnen en senioren. Aan de waterkant komt een onbebouwde groenstrook te liggen, waarvan de ontwerpers hopen dat de toekomstige bewoners daar samen wat gaan ondernemen, bijvoorbeeld een buurt barbecue. Net als bij de IJsselkade staan wij er hiervoor open dat in deze groenstrook door bewoners perkjes worden aangelegd, die zij dan zelf ook gaan onderhouden.”

Afgelopen jaren zijn in wijk De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland 95 gedateerde eengezinswoningen vervangen door moderne duurzame woningen. Omdat we zien dat er steeds meer woningen worden bewoond door een alleenstaande of stellen heeft het merendeel van deze nieuwe woningen maar twee slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Hierdoor zijn deze kleinere woningen ook uitermate geschikt voor senioren en minder mobiele mensen. Een tweede project in wijk De Ooi, is in voorbereiding. Ook hier zal om dezelfde redenen een deel van de nieuw te bouwen woningen gericht zijn op 1- en 2-persoonshuishoudens en ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen met fysieke beperkingen. De nieuwbouw zal worden aangegrepen om gelijktijdig de openbare ruimte rondom de woningen aan te pakken. Streven is om het groen wat wordt toegevoegd méér uitnodigend te maken; een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, ongeacht eventuele beperkingen.”