Verkeer en vervoer komt in het onderzoek naar Inclusie in Doesburg het meest terug als genoemd aandachtspunt.


Uitkomsten uit het onderzoek


Huidige en toekomstige oplossingen

Het meeste is gesproken over stoepen en tegels bij de IJsselkade, in de binnenstad en in de wijk Beinum. De stoepen zijn volgens de deelnemers veelal verzakt en tegels liggen ongelijk of scheef. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het toevoegen van hellingen om met rolstoel of rollator de stoep te betreden en ook voor blinden of slechtzienden de situatie veiliger te maken.

De gemeente Doesburg heeft al delen van de binnenstad rolstoelvriendelijk gemaakt.

De gemeente neemt de opmerkingen op in het meerjaren-/ groot onderhoudsprogramma.

Een wens is om dit te standaardiseren in onze aanleg van wijken. Dit moet nog nader worden besproken.

Verzakte of scheve stoeptegels kunnen rechtstreeks gemeld worden via de FIXI app of via: (0313) 48 13 90. De gemeente kan problemen dan heel gericht oplossen.

Een wens is het realiseren van een openbaar toilet in het centrum van Doesburg.

De gemeente Doesburg heeft in het stadhuis een toilet waar iedereen tijdens openingstijden gebruik van kan maken.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een openbaar toilet die ook buiten openingstijden toegankelijk is

Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat zij graag duidelijke informatie willen over de toegankelijkheid van gebouwen. Deze vraag sluit aan bij een initiatief van de SGRD. Deze Stichting Gehandicapten Raad Doesburg heeft in 2017 groene duimen uitgedeeld aan ondernemers en openbare gebouwen.

De SGRD gaat in 2022 opnieuw locaties bezoeken en onderzoekt daar hoe goed de toegankelijkheid is voor mensen met een beperking. Aan die locaties die goed toegankelijk zijn wordt een groene duim 2022 uitgereikt. Locaties die (nog) niet voldoende toegankelijk zijn krijgen de mogelijkheid hun aandachtspunten te verbeteren.

Het Bouwbesluit 2012 geeft een wettelijke verplichting voor de minimale toegankelijkheid binnen gebouwen. Voor bestaande gebouwen ligt dit lager dan bij nieuwbouw, dat in combinatie met de vele monumenten in onze Rijks beschermde binnenstad maakt de uitvoering vaak lastig. Alle gebouwen worden bij oplevering geschouwd door de bouwtoezichthouder en voldoen dus aan de afgegeven vergunning en de daarmee geldende wetgeving.

Deelnemers deden een oproep aan de inwoners en ondernemers van de gemeente om stoepen en doorgangen toegankelijk te houden.

De gemeente vraagt aandacht voor dit probleem via de eigen kanalen. Er wordt periodiek aandacht besteed aan ‘ inclusie’ ten behoeve van de bewustwording.

Door velen wordt ervaren dat er te hard wordt gereden. In het bijzonder in het centrum.

Politie en handhavers controleren of de wet en regelgeving worden opgevolgd maar zijn beperkt in hun capaciteit en middelen.

Wat kunt u doen?

Er zijn vele manieren om bij te dragen aan een inclusiever Doesburg. Deelnemers deden een oproep aan de inwoners en ondernemers van de gemeente om stoepen en doorgangen toegankelijk te houden.

Plaats dus geen fietsen of grote reclameborden op de stoep of vlak voor een prullenbak of andere voorziening. Onderhoud ook uw groen zodat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn.

Door velen wordt ervaren dat er te hard wordt gereden. In het bijzonder in het centrum. Ook daar kunt u iets in betekenen. Houd u aan de snelheid en maak van Doesburg een veilige en prettige stad om te wonen.