Eind februari worden/zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2024 verstuurd. Heeft u zich aangemeld voor Mijn Overheid dan heeft u deze aanslag digitaal in uw berichtenbox ontvangen. 

Aanslag

Het gaat om de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende belastingen voorkomen:

Voor inwoners:

  • afvalstoffenheffing vastrecht, een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing;
  • afvalstoffenheffing variabel, een bedrag afhankelijk van het aantal aanbiedingen van vorig jaar;
  • WOZ-beschikking;
  • onroerendezaakbelastingen;
  • hondenbelasting;
  • grafrechten;
  • belasting op roerende woonruimten.

Voor bedrijven:

  • WOZ-beschikking;
  • onroerendezaakbelastingen;
  • reclamebelasting.

Geen aanslag ontvangen?

Heeft u geen digitale of papieren aanslag ontvangen? Via Mijn Doesburg kunt u de aanslag bekijken. Natuurlijk kunt u ook bellen naar (0313) 48 13 13 of mailen naar belastingen@doesburg.nl.

Meld u aan voor de berichtenbox

Wilt u de belastingaanslag in het vervolg digitaal ontvangen? Meld u dan aan voor de berichtenbox op: MijnOverheid. U logt in met uw DigiD.

Een hogere huizenprijs leidt niet tot een net zo grote stijging van de ozb

Bij de berekening van de tarieven onroerendezaakbelasting (ozb) houden wij rekening met de marktsituatie. Zo zijn de waardes van woningen in Doesburg ten opzichte van vorig jaar met gemiddeld 3,2 % gestegen. Om die reden wordt het tarief met dit percentage verlaagd.

Ook wordt rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 4,55%. Dit betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag ozb 2024 met niet meer dan 4,55 % stijgt ten opzichte van vorig jaar. Uw aanslagbedrag kan hoger of lager uitvallen dan dit gemiddelde. De waarde van uw (type) woning kan namelijk meer of minder gestegen.

Gemeenten hebben geen belang bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde

Gemeenten hebben geen belang bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde, zoals soms wordt gesuggereerd. Sterker nog, het vaststellen van een te lage WOZ-waarde heeft voor de gemeente als ‘voordeel’ dat er minder bezwaar wordt gemaakt. En de gewenste opbrengst kan toch worden gehaald door het tarief iets te verhogen. Gemeenten hebben dus eerder baat bij het vaststellen van een gematigde WOZ-waarde dan een zo hoog mogelijke. Het voorkomen van ‘onderwaardering’ door gemeenten is dan ook één van de taken van toezichthouder de Waarderingskamer.

WOZ-beschikking 

Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Dit is de geschatte marktwaarde. Deze is vastgesteld naar het marktniveau op 1 januari 2023.

Het taxatieverslag

Wilt u de WOZ-waarde van uw woning beoordelen? Kijk dan in het taxatieverslag. Hierin staan verkoopcijfers van huizen waarmee we uw woning vergelijken. Deze hoeven niet identiek te zijn. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met verschillen. U vindt het taxatieverslag op onze website bij Mijn Doesburg of op MijnOverheid.

Bedrijven kunnen het taxatieverslag aanvragen via een formulier op onze website.

Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning bepaald?

De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald door een taxatie. Bij deze taxatie gaat de gemeente uit van het bedrag dat de woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. Deze marktwaarde wordt modelmatig bepaald door middel van een taxatieprogramma. In dit programma zijn alle kenmerken en actuele verkoopcijfers van (verkochte) woningen opgenomen. Uw woning wordt ingedeeld in een groep. Voor deze groep worden bruikbare verkoopcijfers geselecteerd van vergelijkbare woningen. Vervolgens wordt de waarde berekend. Uiteraard houdt het programma rekening met alle onderlinge waardeverschillen tussen de betreffende woningen. Op de website van de waarderingskamer vindt u veel meer informatie over de WOZ-waarde.

De kwaliteit van de taxaties

De Waarderingskamer wil dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties van hun onroerende zaken goed is. Zij controleert en beoordeelt daarom de taxaties van de gemeentes. Alle beoordelingen kunt u lezen op de website van de waarderingskamer. Zo heeft de gemeente Doesburg vanaf 2018 de maximale beoordeling. Wij doen ons uiterste best om dit zo te houden en, waar nodig, te verbeteren.

Vindt u de waarde te hoog of te laag?

Neem gerust contact op met de gemeente. U kunt bellen met team WOZ/Heffingen (0313) 48 14 21 of (0313) 48 14 39. Of mail naar belastingen@doesburg.nl. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig om officieel bezwaar te maken. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde juist wordt vastgesteld voor de gemeente maar ook voor u. Voor u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek, bij de schenk- en erfbelasting en bij de verkoop van uw woning of een bedrijf.

Gratis bezwaar via een bureau is niet gratis

Bezwaar maken is niet moeilijk en kunt u prima zelf. Toch zijn er commerciële bezwaarmakers die adverteren dit ‘gratis’ voor u te doen. Op basis van no cure no pay. Dit is niet gratis. Want als de waarde verlaagd wordt, moet de gemeente aan een (wettelijke) vergoeding betalen. Deze kosten betalen we met gemeenschapsgeld. Ze raken dus ook uw portemonnee. U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken. U kunt gebruik maken van een formulier op onze website of een e-mail te sturen naar belastingen@doesburg.nl.

Nieuwe verordening grafonderhoud

standaard onderhoudstarief van € 70,40 euro

De verordening voor grafonderhoud bestond tot op heden uit verschillende tarieven voor onderdelen zoals: marmerslag, grind, flagstones, een zerk of staande steen, et cetera. Deze losse tarieven varieerden tussen de € 10,00 en € 30,00 euro. De totale verordening was een optelsom van de verschillende onderdelen. Voor de aanslag van 2024 is een nieuwe verordening vastgesteld, bestaande uit één onderhoudstarief van € 70,40 euro. Dit nieuwe tarief is gebaseerd op het gemiddelde tarief van de huidige rechthebbenden. Voor de ene rechthebbende valt dit nadeliger uit en voor de andere rechthebbende valt dit voordeliger uit. Een onderhoudstarief van € 70,40 per jaar is vergelijkbaar met andere begraafplaatsen in de regio. Voor een urnengraf en urnennis hanteerden we al standaard onderhoudstarieven. Voor de aanslag van 2024 zijn deze vastgesteld op € 21,50 voor een urnengraf, en € 10,80 voor een urnennis.

Betalingstermijnen

U moet de aanslag betalen voor 30 april. Als u ons gemachtigd heeft voor automatische incasso dan schrijven wij het bedrag in 10-maandelijkse termijnen af van uw rekening. Heeft u geen automatische incasso dan kunt u dit aanvragen via onze website. Doet u dit voor 15 maart dan wordt ook deze aanslag in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven.

Makkelijk betalen

Scan hiervoor de QR-code op het voorblad van de aanslag, of gebruik de IDEAL-link in Mijnoverheid. Dan is het direct geregeld.

Moeite met betalen gemeentelijke belastingen

Wij begrijpen dat sommige inwoners of ondernemers in Doesburg door de huidige (financiële) situatie moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke belastingen. Heeft u deze ervaring? Dan willen wij u helpen met het vinden van een oplossing. Denk aan een uitstel van betaling, betaling in termijnen of andere oplossingen. Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. Bel op naar (0313) 48 13 51 of mail naar: invordering@doesburg.nl.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen bij de invorderingsambtenaar voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing (aanslag via Vitens) en de grafrechten. Het formulier kunt u vinden op onze website of aanvragen bij de publieksbalie van het stadhuis. De invorderingsambtenaar beoordeelt of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.  

Hondenbelasting

Heeft u een hond dan moet u hondenbelasting betalen. U krijgt een hondenpenning in bruikleen als uw hond is aangemeld. Heeft u de hond nog niet aangemeld doe dit dan alsnog. Een hond aanmelden kan ook digitaal, de hondenpenning wordt dan toegestuurd.

Vragen over de aanslag?

Bel dan met (0313) 48 13 13 of mail naar belastingen@doesburg.nl. We geven graag uitleg. Als er iets niet klopt aan de aanslag of de WOZ-waarde herstellen we dit zo snel mogelijk. Formeel bezwaar maken is dan niet nodig.