Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

de tarieven voor 2024 bedragen (percentage van de WOZ waarde)

  • gebruikersbelasting (niet-woningen) 0,1314 %
  • eigenarenbelasting woningen 0,1209 %
  • eigenarenbelasting niet-woningen 0,1952 %

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen of in aanbouw is.

Roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor roerende woon- en bedrijfsruimten die vergelijkbaar zijn met onroerende zaken kent Doesburg een belasting op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (RWB). Deze is vergelijkbaar met de OZB en geld voor bijvoorbeeld woonarken en woonwagens.

Meer weten

U kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiDInformatievraag gemeentelijke belastingen

Contact opnemen geen bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag dan kunt u ook eerst contact op nemen met de gemeente. Mocht u dan alsnog bezwaar willen maken dan kan dat! 

Zie ook het onderwerp op onze website: "Contact geen bezwaar"

Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift.

DigiDBezwaar tegen WOZ OZB