Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

Jaarlijkse wordt de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop ook de WOZ-beschikking verzonden. De gemeente Doesburg is zorgvuldig in de aanslagoplegging en zo nauwkeurig mogelijk bij het bepalen van de WOZ-waarde. Misschien heeft u vragen, denkt u dat er een fout is gemaakt of bent u het niet eens met de aanslag. Neem dan gerust even contact op.

Contact

U kunt eenvoudig contact opnemen:

  • Vul het formulier "Informatievraag gemeentelijke belastingen" in wanneer het u schikt, zie hieronder;
  • Of belt u met een medewerker van het cluster WOZ/Heffingen, telefoon: (0313) 48 13 56 of 48 13 58.

Formulier informatievraag gemeentelijke belastingen

Bezwaar indienen

Als u het vermoeden heeft dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld kunt u uiteraard gebruik maken van de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen.

No cure no pay, doen of niet doen?

In media verschijnen regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger van de burger bij de bezwarenafhandeling Wet waardering onroerende zaken. Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Dat werkt uiteindelijk niet in uw voordeel als belastingbetaler.

Deze bureaus en makelaars ontvangen, bij bezwaren die worden toegekend, een door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente. Die vergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no cure no pay bedrijven ervan kunnen bestaan. De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De gemeente doet haar best en heeft er baat bij om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. Een taxatierapport hoeft niet speciaal hiervoor te worden opgemaakt en meegezonden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft meestal geen toegevoegde waarde. Bezwaar maken is gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?