Grafonderhoud

Wat is het?

De Algemene Begraafplaats aan de Meipoort is in beheer bij de gemeente Doesburg. Dat houdt in, dat de gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, de (urnen)graven en het columbarium (urnenmuur). Denk bijvoorbeeld aan bomen en heggen snoeien. De paden op de begraafplaats schoonhouden. Om deze diensten te kunnen verlenen heft de gemeente rechten

Omdat de gemeente de geplaatste voorwerpen onderhoudt en schoonhoudt, is een onderhoudsrecht graven verschuldigd aan de gemeente Doesburg.

Hoe werkt het?

Als er geen afkoop heeft plaatsgevonden wordt voor het onderhoud van het columbarium of de geplaatste voorwerpen op een (urnen)graf jaarlijks een aanslag onderhoudsrecht graven opgelegd aan de rechthebbende van een graf.

Wat kost het?

  • Onderhoud aan een particulier graf per jaar € 70,40
  • Onderhoud aan een particuliere urnennis per jaar € 10,80
  • Onderhoud aan een particulier urnengraf per jaar € 21,50

Extra informatie

Meer weten

Heeft u een vraag. U kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiDinformatievraag gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mocht u dan nog bezwaar willen maken dan kan dat! Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Zie ook het item "Contact geen bezwaar"