Samenvatting

U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast een vast bedrag (het vastrecht), betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of per keer dat u restafval in de ondergrondse container doet.

Diftar

In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van verschillende (=gedifferentieerde ) tarieven.

De kosten bestaan uit een vast- en een variabel bedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk.

De hoogte van het variabel bedrag verschilt per keer en is afhankelijk van

 • het formaat container, groot of klein;
 • de soort container, grijs of groen;
 • het formaat van de trommel op een ondergrondse container, 30 of 60 liter trommel;
 • en het aantal keren dat de container aan de weg staat
 • en het aantal keren dat u met de afvalpas een trommel opent op de ondergrondse container.

Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanslag

De aanslag afvalstoffenheffing, het vaste bedrag en variabele bedrag, wordt jaarlijks in februari opgelegd.

 • het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd voor het aankomende jaar. Het vaste bedrag betaalt u vooraf;
 • het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd over het vorig jaar. Het aantal keren dat u de container aan de weg zet of de afvalpas gebruikt (aanbiedingen) wordt het hele jaar bijgehouden. Het bedrag dat afhankelijk is van het aantal aanbiedingen betaalt u  achteraf.

Kosten

De tarieven voor 2022 bedragen

*) de hiergenoemde tarieven zijn ten opzichte van 2021 ongewijzigd gebleven

 • een vast tarief van € 226,00 per jaar

per aanbieding

 • 240 liter GFT-container (groen) € 4,90
 • 140 liter GFT-container (groen) € 2,85
 • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,35
 • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,70
 • PMD container, 240 liter is gratis

alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

 • 240 liter restafvalcontainer € 10,85
 • 140 liter restafvalcontainer € 6,35

Voorwaarden

De gemeente is verplicht om de huishoudelijke afvalstoffen geregeld in te zamelen.

Het vastrechtbedrag van de afvalstoffenheffing wordt aan alle particuliere huishoudens, ongeacht de gezinssamenstelling, opgelegd.

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Tips

Meer informatie kunt u vinden op de website van Circulus-Berkel.

Circulus - Berkel