Afvalstoffenheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Hoe werkt het?

De gemeente is verplicht om de huishoudelijke afvalstoffen geregeld in te zamelen.

Het vastrechtbedrag van de afvalstoffenheffing wordt aan alle particuliere huishoudens, ongeacht de gezinssamenstelling, opgelegd.

Diftar

In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van verschillende (=gedifferentieerde ) tarieven.

De kosten bestaan uit een vast- en een variabel bedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk.

De hoogte van het variabel bedrag verschilt per keer en is afhankelijk van

 • het formaat container, groot of klein;
 • de soort container, grijs of groen;
 • het formaat van de trommel op een ondergrondse container, 30 of 60 liter trommel;
 • en het aantal keren dat de container aan de weg staat
 • en het aantal keren dat u met de afvalpas een trommel opent op de ondergrondse container.

Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanslag

De aanslag afvalstoffenheffing, het vaste bedrag en variabele bedrag, wordt jaarlijks in februari opgelegd.

 • het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd voor het aankomende jaar. Het vaste bedrag betaalt u vooraf;
 • het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd over het vorig jaar. Het aantal keren dat u de container aan de weg zet of de afvalpas gebruikt (aanbiedingen) wordt het hele jaar bijgehouden. Het bedrag dat afhankelijk is van het aantal aanbiedingen betaalt u achteraf.

Wat kost het?

 • een vast tarief van € 239,45 per jaar

per aanbieding

 • 240 liter GFT-container (groen) € 5,20
 • 140 liter GFT-container (groen) € 3,00
 • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,45
 • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,90
 • PMD container, 240 liter is gratis

alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

 • 240 liter restafvalcontainer € 11,50
 • 140 liter restafvalcontainer € 6,75

De aanbiedingen van het vorige jaar worden opgelegd met de aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar. U wordt dus achteraf aangeslagen voor het aantal gedane aanbiedingen.

De tarieven voor het variabele gedeelte zijn voor het vorige jaar. 

per aanbieding

 • 240 liter GFT-container (groen) 
 • 140 liter GFT-container (groen) 
 • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) 
 • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) 

alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

 • 240 liter restafvalcontainer 
 • 140 liter restafvalcontainer 

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Extra informatie

Veel meer informatie over afval, zoals tips en het laatste nieuws, kunt u vinden op de website van Circulus.

Circulus