Samenvatting

U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder half jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast dit vastrecht, betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of restafval in de ondergrondse container doet.

Diftar

In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van gedifferentieerde (=verschillende) tarieven.

De kosten bestaan uit een vast- en een variabelbedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk. De hoogte van het variabel deel is afhankelijk van het formaat container (groot of klein), de soort container (grijs, groen of pas) én het aantal keren dat u uw de container aanbiedt of gebruik maakt van de ondergrondse container .

Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanslag

De aanslag afvalstoffenheffing wordt per halfjaar opgelegd:

 • de eerste aanslag eind juli en gaat over de periode 1 januari tot en met 30 juni
 • de tweede aanslag eind januari en gaat over de periode 1 juli tot en met 31 december.

Kosten

De tarieven voor 2019 bedragen voor

 • een vast tarief van € 67,75 per halfjaar

per aanbieding

 • 240 liter GFT-container (groen) € 4,75
 • 140 liter GFT-container (groen) € 2,75
 • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,30
 • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,60
 • PMD container, 240 liter is gratis
   

alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

 • 240 liter restafvalcontainer € 10,50
 • 140 liter restafvalcontainer € 6,15

Hoe staat het op het aanslagbiljet

belastingsoorttariefcdtariefbetreft
Afvalstof. Vastrecht
het adres
1€ 67.75

Afvalstoffenheffing Vastrecht. De belasting bedraagt per perceel per tijdvak

Diftar Variabel
het adres
1€ 10,50Rest container, 240 liter (groot) - bedrag per aanbieding *)
Diftar Variabel
het adres
2€ 4,75GFT container, 240 liter (groot) - bedrag per aanbieding
Diftar Variabel
het adres
3€ 6,15Rest container, 140 liter (klein) - bedrag per aanbieding  *)
Diftar Variabel
het adres
4€ 2,75GFT container, 140 liter (klein) - bedrag per aanbieding
Diftar Variabel
het adres
5€ 2,60Ondergrondse container, pasje (trommel 60 liter) - bedrag per aanbieding
Diftar Variabel
het adres
6€ 1,30Ondergrondse container, pasje (trommel 30 liter) - bedrag per aanbieding

Het aantal aanbiedingen bij Diftar Variabel staat vermeld bij de grondslag.

*) alleen van toepassing voor het buitengebied

De tarieven voor 2020 worden

 • een vast tarief van € 226,00 per jaar

per aanbieding

 • 240 liter GFT-container (groen) € 4,90
 • 140 liter GFT-container (groen) € 2,85
 • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,35
 • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,70
 • PMD container, 240 liter is gratis
   

alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

 • 240 liter restafvalcontainer € 10,85
 • 140 liter restafvalcontainer € 6,35

Voorwaarden

De gemeente is verplicht om de huishoudelijke afvalstoffen geregeld in te zamelen.

Het vastrechtbedrag van de afvalstoffenheffing wordt aan alle particuliere huishoudens, ongeacht de gezinssamenstelling, opgelegd.

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Tips

Meer informatie kunt u vinden op de website van Circulus-Berkel.

Circulus - Berkel