WOZ-waarde

Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Wat moet ik doen?

De gemeente verzamelt alle relevante gegevens en bepaalt de WOZ waarde. De gemeente geeft deze WOZ-waarden door aan de belastingdienst en aan de waterschappen. Zo gebruiken deze drie instanties dezelfde WOZ-waarde voor hun belastingen.

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u uitkokmt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mocht u dan nog bezwaar willen maken dan kan dat! Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Zie ook het item "Contact geen bezwaar"

Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift: Bezwaar tegen WOZ OZB

WOZ-waardeloket

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van verschillende woningen raadplegen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Hoe lang duurt het?

Huurders ontvangen weer een WOZ-waarde

Huurders van woningen ontvangen sinds 2016 weer een WOZ-beschikking omdat zij een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. De waarde wordt gebruikt bij de puntentoerekening voor de maximale redelijke huurprijs bij goedkopere (sociale) huurwoningen.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.