Samenvatting

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijf of grond. Dit is de WOZ-waarde.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook heffingen van het rijk en het waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

In het geval dat u:

  • eigenaar bent van een woning;
  • gebruiker bent van een woning;
  • eigenaar bent van een niet-woning;
  • gebruiker bent van een niet-woning.

treft u op de aanslag gemeentelijke belastingen ook een afzonderlijke WOZ-beschikkingsregel aan. Op deze regel staat de vastgestelde waarde van uw woning, bedrijf of grond.

Gang van zaken

De gemeente verzamelt alle relevante gegevens en bepaalt de WOZ waarde. De gemeente geeft deze WOZ-waarden door aan de belastingdienst en aan de waterschappen. Zo gebruiken deze drie instanties dezelfde WOZ-waarde voor hun belastingen.

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u uitkokmt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mocht u dan nog bezwaar willen maken dan kan dat! Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Zie ook het item "Contact geen bezwaar"

Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift: Bezwaar tegen WOZ OZB

WOZ-waardeloket

Op het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarde van verschillende woningen raadplegen.

Achtergrond

Huurders ontvangen weer een WOZ-waarde

Huurders van woningen ontvangen sinds 2016 weer een WOZ-beschikking omdat zij een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. De waarde wordt gebruikt bij de puntentoerekening voor de maximale redelijke huurprijs bij goedkopere (sociale) huurwoningen.