Reclamebelasting

Hoe werkt het?

De aanslag wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het object waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.

Wat is het?

De gemeente stuurt u een aanslag reclamebelasting als u binnen een in de verordening reclamebelasting aangewezen gebied gebruiker bent van een niet-woning waar sprake is van een reclameobject. Een reclameobject is een openbare aankondiging in letters, cijfers, tekens, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg en groter dan A4-formaat.

Een deel van de belastingopbrengst zal worden gereserveerd voor allerlei promotionele activiteiten, zoals evenementen en sfeerverlichting. Iedere ondernemer in de binnenstad van Doesburg zal hiervan uiteindelijk profiteren.

Wat kost het?

  • 0,25% van de WOZ-waarde

met een minimumbedrag van € 515,00 en een maximum bedrag van € 697,00

Extra informatie

Meer weten

Heeft u een vraag. U  kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiDinformatievraag gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Mocht u dan nog bezwaar willen maken dan kan dat! Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Zie ook het item "Contact geen bezwaar"