Samenvatting

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan één keer per jaar een aanslag hondenbelasting.

De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.

Iedereen is zelf verplicht een wijziging in het aantal honden aan de gemeente door te geven. Dit kan digitaal of met de daarvoor bedoelde formulieren.

Hond aan of afmelden voor hondenbelasting

Aanmelding

Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan bij de gemeente. Na de aanmelding ontvangt u een genummerde hondenpenning.

Afmelding

Heeft u geen hond meer? Meld uw hond dan af bij de gemeente. Na de afmelding van een hond moet u de hondenpenning inleveren.

Kosten

de tarieven voor 2022 bedragen

  • eerste hond € 50,00
  • tweede hond € 74,60
  • ieder volgende hond € 112,25
  • kenneltarief * € 249,80

*) indien geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Voorwaarden

Hondenpenning

U krijgt een hondenpenning in bruikleen als uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting.

Een genummerde hondenpenning dient als bewijs dat u, als houder van een hond, aangifte heeft gedaan voor de hondenbelasting en als hulpmiddel bij bijvoorbeeld de controle op de naleving van het aanlijngebod. Het is de bedoeling dat de hondenpenning door de hond, wanneer deze zich op de openbare weg bevindt, duidelijk zichtbaar wordt gedragen.

Bent u de hondenpenning verloren? Dan kunt u bij de gemeente schriftelijk een nieuwe aanvragen.

Bij aanmelding wordt de hondenbelasting geregistreerd onder het nieuwe penningnummer. Bij afmelding of verhuizing is men verplicht de hondenpenning in te leveren.

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

Tips

Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen. U moet de hond wel aanmelden bij de gemeente.

Voor onder andere waakhonden, bedrijfshonden of honden gehouden in het buitengebied wordt geen vrijstelling verleend.

Let op

Meldt u uw hond niet aan? Dan kan de gemeente u later alsnog een aanslag sturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?