Hondenbelasting

Wat is het?

U betaalt hondenbelasting als u een hond heeft. Meld uw hond aan bij de gemeente. U krijgt dan één keer per jaar een aanslag hondenbelasting.

Wat moet ik doen?

U meldt uw hond aan bij de gemeente.

Let op

Als u uw hond niet aanmeldt, kan de gemeente u later alsnog een aanslag sturen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Iedereen is verplicht een wijziging in het aantal honden aan de gemeente door te geven. Dit kan digitaal met het onderstaande formulier.

DigiDFormulier hondenbelasting

Aanmelding

Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan bij de gemeente. Na de aanmelding ontvangt u een genummerde hondenpenning.

Afmelding

Heeft u geen hond meer? Meld uw hond dan af bij de gemeente. Na de afmelding van een hond moet u de hondenpenning inleveren.

Wat kost het?

De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.

  • voor een eerste hond € 55,40
  • voor een tweede hond € 82,65
  • voor ieder volgende hond € 124,35
  • voor een kennel * € 276,70

*) geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Hondenpenning

U krijgt een hondenpenning in (bruikleen) als uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting.

Een genummerde hondenpenning dient als bewijs dat u, als houder van een hond, aangifte heeft gedaan voor de hondenbelasting en als hulpmiddel bij bijvoorbeeld de controle op de naleving van het aanlijngebod. Het is de bedoeling dat de hondenpenning door de hond, wanneer deze zich op de openbare weg bevindt, duidelijk zichtbaar wordt gedragen.

Bent u de hondenpenning verloren? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe aanvragen.

Bij aanmelding wordt de hondenbelasting geregistreerd onder het nieuwe penningnummer. Bij afmelding of verhuizing is men verplicht de hondenpenning in te leveren.

Extra informatie

Heeft u een blindengeleidehond of hulphond? Dan hoeft u daar geen hondenbelasting voor te betalen. U moet de hond wel aanmelden bij de gemeente.

Voor onder andere waakhonden, bedrijfshonden of honden gehouden in het buitengebied wordt geen vrijstelling verleend.

Meer weten

U kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiDInformatievraag gemeentelijke belastingen

Contact opnemen geen bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag dan kunt u ook eerst contact op nemen met de gemeente. Mocht u dan alsnog bezwaar willen maken dan kan dat! 

Zie ook het onderwerp op onze website: "Contact geen bezwaar"