Evenement organiseren

Zo werkt het

Vergunning aanvragen of melding indienen

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het indienen van een melding doet u bij de gemeente Doesburg digitaal. Via de knop 'Aanmelden evenement' kunt u het toetsingsformulier doorlopen. Hiermee wordt bepaald of u met een melding kunt volstaan of dat u een vergunning moet aanvragen. Vervolgens kunt u dit direct online doen.

Leg de gevraagde bijlagen klaar. Bekijk hier welke bijlagen u mogelijk nodig heeft.

Bijlagen versturen

Heeft u al een vergunning aangevraagd maar wilt u nog bijlagen toesturen? Dit kunt u dit doen via de knop 'Extra bijlagen versturen'.

Wanneer aanvragen

Een melding van een evenement doet u minimaal 10 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Een aanvraag voor een vergunning moet minimaal 8 weken van te voren zijn ingediend (of 12 weken in het geval van een grootschalig evenement).

Aanmelden evenement

Extra bijlagen versturen

Kosten

Indien u alleen een melding hoeft te doen dan is dit kosteloos. Moet u een vergunning aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden. Wat voor kosten dit zijn is per evenement verschillend. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd moet u deze kosten betalen.

Meer informatie

Evenementen moeten passen binnen de kaders van het evenementenbeleid van de gemeente Doesburg. Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het aanvragen van een evenementenvergunning? Kijk dan op de webpagina: Van aanvraag tot evenement.

Klic-melding

Bent u van plan een grote tent te plaatsen? Dan bent u verplicht een Klic-melding in te dienen. Bij het plaatsen van een tent met grondankers of haringen kunt u leidingen raken die in de grond zitten. Door van te voren een melding te doen, kan dit worden voorkomen. U kunt hier uw Klic-melding indienen.

Reclame

Wilt u reclame maken voor uw evenement? Het is het toegestaan om maximaal 10 aankondigingsborden te plaatsen voor een duur van maximaal 14 dagen.

Verkeersregelaars

Indien u verkeersregelaars wilt inzetten, kunt u per e-mail contact opnemen met de coördinator verkeersregelaars via: info@verkeersregelaar-doesburg.nl.

EHBO

Wilt u een evenement organiseren voor meer dan 200 bezoekers? Dan dient u eerst de plaatselijke EHBO-vereniging in te lichten en te raadplegen voordat u de vergunningaanvraag indient. In de gemeente Doesburg kunt u per e-mail contact opnemen met EHBO Doesburg via: An.gerard@hetnet.nl, of per telefoon, telefoonnummer: (06) 13 68 29 29.
Er moeten minimaal 2 EHBO'ers aanwezig zijn bij een evenement met 100 tot 1000 bezoekers. Hoofdregel is dat bij elke 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, 1 EHBO’er aanwezig moet zijn met een minimum van 2 EHBO’ers. Bij bijvoorbeeld 10.000 gelijktijdige bezoekers zijn er 10 EHBO'ers aanwezig.

Materialen stadswerf

Indien u dranghekken nodig heeft, dient u deze vroegtijdig te reserveren bij de stadswerf, telefoonnummer: (0313) 48 13 75. De organisatie van het evenement dient zelf voor het transport en correcte plaatsing te zorgen.

Beveiliging

Bij evenementen met een risico voor de openbare orde en veiligheid kan de inzet van beveiligers verplicht worden gesteld. Voorbeelden van een verhoogd risico bij (buiten)evenementen zijn: een openbaar geplaatst tappunt, de aard van het evenement t.o.v. het aantal bezoekers, de omvang van het evenement, en de locatie. Beveiligers die u wilt inzetten dienen gediplomeerd te zijn. Namen en telefoonnummers van de beveiligingsmedewerkers dienen aan de vergunningverlener bekend gemaakt te worden. Neem hiervoor contact op met de vergunningverlener.

Alcohol

Het gratis verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (zoals bier en wijn) tijdens het evenement is alleen toegestaan als dit in besloten kring gebeurt, zoals tijdens een nieuwjaarsreceptie op het werk of thuis. In alle andere gevallen is het gratis verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken niet toegestaan. Het gratis of tegen betaling verstrekken of gebruik van sterke dranken tijdens het evenement is ten alle tijde verboden.

Worden er zwak-alcoholhoudende dranken tegen betaling verstrekt, dan heeft u een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig. Dit kunt u tijdens het aanvragen van uw vergunning direct doen. Het gebruik van zwak-alcoholische dranken mag geen hinder, openbare dronkenschap of overlast veroorzaken. In dat geval zal er handhavend worden opgetreden.

Regels voor wegwerpbekers en -bakjes

Vanaf 1 januari 2024 zijn plastic bevattende wegwerpbekers en -bakjes niet meer toegestaan voor consumptie op locatie. Dit geldt ook voor de bekende kartonnen koffiebeker, waar een plastic laagje inzit. Welke regels voor u gelden, hangt af van uw situatie. Het maakt verschil of uw klant of bezoeker bij u op locatie eet of drinkt of het eten en drinken afhaalt of laat bezorgen. Van sportclub tot kantoor. Van evenement tot horeca. Iedereen doet mee. Op de website Home | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (minderwegwerpplastic.nl) leest u welke regels in welke situatie gelden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de vergunningverlener.