Samenvatting

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Zowel een melding als een vergunningaanvraag doet u bij de gemeente Doesburg digitaal. Door het formulier “Aanmelden evenement” hieronder te doorlopen wordt er bepaald of u met een melding kunt volstaan of dat u een vergunning moet aanvragen. Vervolgens kunt u dit direct online doen.

Houdt u er wel rekening mee dat een melding minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan een klein evenement moet plaatsvinden. Een aanvraag voor een vergunning moet minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement zijn ingediend.

Aanmelden evenement

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Bekijk hier ook het evenementenbeleid van de gemeente Doesburg.

Gang van zaken

U doorloopt het digitale toetsingsformulier waarbij er wordt bepaald of u met een melding kunt volstaan of dat u een vergunning moet aanvragen. Vervolgens kunt u dit direct online doen.

Een melding moet minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan een klein evenement plaatsvinden. Een aanvraag voor een vergunning moet minimaal 8 weken voorafgaand aan een groot evenement zijn ingediend.

Bij uw aanvraag kan de volgende informatie worden gevraagd:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wijze van stroomvoorziening van het evenement
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het terrein of de route
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Achtergrond

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?