Hier vindt u alle informatie over de bijlagen die u toevoegt wanneer u een vergunning voor uw evenement aanvraagt.
Hoeft u alleen melding te doen van uw evenement? Dan stuurt u alleen bijlage 1 mee. Organiseert u een optocht, wandeltocht of toertocht? Dan hoeft u alleen bijlagen 5 en 6 aan te leveren.
Als uw evenement vorig jaar ook is aangemeld, kunt u dezelfde bijlagen weer gebruiken en aanpassen waar nodig.

1. Situatieschets evenementlocatie(s)

U levert bij een vergunningsaanvraag of melding een situatieschets aan van de locatie(s) van het evenement (niet kleiner dan 1:1000). U kunt hiervoor een bestaande plattegrond aanpassen of een nieuwe maken. Hier vindt u een overzicht van beschikbare plattegronden die u hiervoor kunt gebruiken.

In de situatieschets verwerkt u de volgende punten, indien van toepassing.

 • Noordpijl en legenda (verplicht)
 • Ingangen/uitgangen
 • Nooduitgangen, inclusief breedte
 • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
 • Brandblusvoorzieningen
 • Energiebronnen
 • (Nood-)geluidsinstallatie
 • (Nood-)lichtinstallatie
 • Omgeving van het terrein
 • Hekwerken ter afsluiting terrein
 • Dranghekken
 • Tenten
 • Podia
 • Koelwagens
 • Tappunten
 • EHBO
 • Toiletten
 • Attracties
 • Kramen
 • Bakwagens (minimaal 2 meter vrije ruimte)
 • Frituren (minimaal 5 meter vrije ruimte)
 • Terras, stoelen/banken en (sta)tafels
 • Afvalbakken
 • Camping
 • Douches
 • Barbecues
 • Open vuur en vuurwerk
 • Overige

2. Plattegronden

Wilt u een tent, overkapping of ander tijdelijk bouwwerk groter dan 25m² plaatsen? Dan levert u een plattegrond (niet kleiner dan 1:200) van deze objecten aan. Dit geldt niet voor een party tent van 25m².

Op de plattegrond verwerkt u de volgende punten (inclusief afmetingen), indien van toepassing:

 • Legenda (verplicht)
 • Het maximaal aantal personen in de ruimte
 • De opstelling van alle inventaris en inrichtingselementen
 • Voor zover aanwezig de aanduiding van de situering van:
  • Ingangen/uitgangen
  • Nooduitgangen, inclusief breedte
  • Loop- en noodroutes/vluchtwegen
  • Brandblusvoorzieningen
  • Energiebronnen
  • (Nood-)geluidsinstallatie
  • (Nood-)lichtinstallatie
  • Brandweeringang
  • Draairichting van doorgangen
  • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies

3. Verkeersmaatregelen

Zijn er bij uw evenement verkeersmaatregelen nodig? Geef deze dan ook aan op de situatieschets.

Denk hierbij, indien van toepassing, aan de volgende punten:

 • Alle routes en parcours in verschillende kleuren
 • Afsluitingen wegen en parkeervakken, inclusief tijdstippen
 • Bebording (parkeerverbod, toegangsverbod, omleidingen)
 • Aan- en afvoerroutes bezoekers, deelnemers en organisatie
 • Parkeergelegenheden voor bussen, auto’s en fietsers
 • Posities verkeersregelaars
 • Verhinderingen voor het openbaar vervoer
 • Taxistandplaats
 • Calamiteitenroutes en opstelplaatsen hulpdiensten
 • Waarborging staat van de openbare weg en het openbare groen

4. Veiligheidsplan

Zijn er voor uw evenement verkeersmaatregelen en/of beveiligers nodig? Dan stuurt u een veiligheidsplan mee met uw aanvraag. Dit is een plan waarin u aangeeft wat de mogelijke risico’s van uw evenement zijn, welke maatregelen u treft en wat u doet in het geval van een calamiteit. Deze bijlage is verplicht bij grootschalige en risicovolle evenementen.

Bij een klein evenement is soms alleen een draaiboek genoeg. In dit draaiboek kan een veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Een draaiboek beantwoordt de (eerste) vragen, noemt alles wat voor iedereen bekend moet zijn, dus daarmee ook wat iedereen hoort te weten.

Organiseert u een evenement dat eerder al heeft plaatsgevonden? Dan hoeft u geen nieuw draaiboek te maken, maar kunt u het al bestaande plan waar nodig aanpassen en opsturen.

Voor het opstellen van een draaiboek met veiligheidsparagraaf kunt u het volgende sjabloon gebruiken:

   Sjabloon draaiboek

5. Programma

Indien u een programma van uw evenement heeft, kunt u deze als bijlagen toevoegen bij uw aanvraag. Hierin kunt u in een tijdschema uw activiteiten / artiesten aangeven.

6. Routebeschrijving

Organiseert u een optocht, wandeltocht of toertocht? Dan ontvangen we graag de routebeschrijving van deze tocht, zodat duidelijk is in welke omgeving uw evenement plaatsvindt.

7. Eisen bijlagen

Aan de toe te voegen bijlagen worden de volgende eisen gesteld:

   •  Bestanden moeten in DOC, DOCX, PDF, JPG, JPEG of PNG formaat worden aangeleverd;
   •  De maximale grootte per bestand is 8 MB;
   •  De maximale grootte van alle bestanden tezamen is 19 MB. 

Heeft u geen scanner? U kunt ook een foto maken met uw mobiele telefoon. Zorg voor een foto die recht en scherp is.