Veel gestelde vragen en antwoorden over Monumenten en Duurzaamheid.

Veel gestelde vragen en antwoorden over Monumenten en Duurzaamheid

Is mijn woning een monument?

Alle monumenten in Doesburg zijn geregistreerd in een overzicht. Dit overzicht kunt u nakijken op de webpagina Gemeentelijke monumenten.

Welke financiële regelingen en/of subsidiemogelijkheden zijn er?

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u voor de kosten van onderhoud aan uw pand gebruik maken van een subsidieregeling. Belangrijk is dat het hierbij niet om verbetering of reconstructie gaat.
Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u geen gebruik maken van een subsidieregeling voor de kosten van onderhoud aan uw pand. De gemeente biedt wel een aantal andere mogelijkheden aan.
Bekijk de informatie op onze website op de pagina Financiële tegemoetkomingen (gemeentelijke) monumenten met verwijzing naar externe landelijke websites.

Welke vergunningen zijn er nodig of waar moet ik op letten?

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt. Bij monumenten dient er een technische noodzaak te zijn voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal. Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Wij denken graag met u mee en helpen u verder op weg. U kunt altijd vrijblijvend bellen voor informatie met één van onze medewerkers,
telefoon: (0313) 48 14 10 (maandag tot en met donderdagochtend van 9.00 to 12.00 uur). Lees hier de informatie op de productpagina Monument verbouwen, herstellen, onderhouden.

Welke isolatiemaatregelen zijn er en wat zijn voor - en nadelen?

Er zijn diverse mogelijkheden voor isolatie, denk aan: raamisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en dakisolatie. Hierover kunnen wij u op weg helpen. Momenteel krijgen wij veel vragen over:

Het plaatsen van dubbel glas bij een monument
Het vervangen is vergunning vrij als geen oud historisch glas wordt vervangen en het glas in dezelfde sponning geplaatst kan worden. Indien het raamprofiel uitgefreesd moet worden is een omgevingsvergunning vereist.

Het na-isoleren van een spouwmuur bij een monument
Het na isoleren van de spouw is risicovol en onomkeerbaar. Vooralsnog adviseert het Gelders Genootschap hierover in principe negatief tenzij aan de hand van onderzoek blijkt dat de risico’s tot een minimum beperkt zullen zijn. Voorkomen moet worden dat er (vocht)schade ontstaat als gevolg van de werkzaamheden. Belangrijk is om een visuele inspectie van de huidige spouwmuur te laten maken. Hierbij dient de spouwmuur met een camera (endoscoop) op meerdere plekken te worden geïnspecteerd. Hiermee moeten de volgende vragen in ieder geval beantwoord te worden:

  • hoe breed is de spouw? (op meerdere locaties)
  • is de spouw volledig open of zijn hier onderbrekingen, zoals speciebaarden, ankers, balkkoppen, enzovoort. Hier ontstaat namelijk de kans dat het isolatiemateriaal niet goed verspreiden en/of vochtschade kan opleveren.
  • wat is de algemene staat van de spouw

Dit dient door een erkend voegbedrijf (met ervaring bij monumenten) te kunnen worden uitgevoerd.

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Voor monumenten is een energielabel niet altijd verplicht. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie.

Een energielabel aanvragen kan op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van zonnepanelen of collectoren?

Een van de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning is door het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren. Voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het beschermd stadgezicht en op daken van monumenten geldt in de meeste gevallen een vergunningsplicht. Op dit moment zijn de mogelijkheden hiertoe binnen de contouren van ons Rijks beschermd stadsgezicht en bij gemeentelijke en Rijksmonumenten beperkt. Uitgangspunt is dat de zonnepanelen en -collectoren niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte. Op dit moment wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verruiming van de bestaande beleidskaders voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg. Wij verwachten medio 2021 met een uitkomst hierover te komen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Hulplijn voor Monumenten: vanaf maandag 12 april start de gemeente samen met de monumentenvereniging een hulplijn. Hier kunt u online of telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de juiste informatie of expertise. Kijk op onze webpagina Hulplijn voor Monumenteigenaren.