Heeft u een rijksmonument?

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u voor de kosten van onderhoud aan uw pand gebruik maken van een subsidieregeling. Belangrijk is dat het hierbij niet om verbetering of reconstructie gaat. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).

Heeft u een gemeentelijk monument?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u geen gebruik maken van een subsidieregeling voor de kosten van onderhoud aan uw pand. De gemeente biedt wel een aantal andere mogelijkheden aan. Informatie hierover vindt u in de Informatiebrochure Gemeentelijke Monumenten.

Ook kunt u onder bepaalde condities gebruik maken van een lening tegen een zeer lage rente. Deze lening is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting(externe link) (SVn) en heet de Toekomstbestendig Wonen Lening.