De komende tijd wordt gewerkt aan een nieuwe woonzorgwelzijnvisie, een visie die zo goed mogelijk inspeelt op de actualiteit, waaronder de schaarste aan voldoende woningen. Met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken omtrent de nieuwe woonzorgwelzijnvisie.

Straat met aangrenzende huizen

Bij het opstellen van de nieuwe visie wordt gebruik gemaakt van recente onderzoeken en de meest actuele regelgeving. Deze bouwstenen kunt u hieronder raadplegen:

 1. Regionaal Woningbehoefteonderzoek (pdf)
 2. Woondeal 2.0 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (pdf)
 3. Toekomstvisie Doesburg 2040
 4. Programma een Thuis voor Iedereen (pdf)
 5. Beleidskader huisvesting internationale werknemers Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (pdf) (23 feb 2023)
 6. Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (pdf)
 7. Circulaire Impactladder (pdf)
 8. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 9. Doesburg Energieneutraal 2050
 10. Gemeentelijke woningbehoefte onderzoek (pdf)
 11. Inventarisatie huisvestingsopgave wonen met zorg De Liemers (pdf)
 12. Inclusieagenda
 13. Nieuwe koers sociaal domein
 14. RAS Achterhoek
 15. Definitief concept Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028