Toekomstvisie Doesburg

Dat Doesburg een mooie, historische stad is met een prachtige ligging hoeven we niemand uit te leggen. Dat bewijst ook het groeiend aantal toeristen dat naar Doesburg komt. Doesburg is een levendige, bijzondere stad, die het ook op financieel gebied goed doet. Daar zijn we trots op.

Maar waar willen we naar toe met Doesburg? En wie of wat is Doesburg eigenlijk precies? Die vraag stelt de gemeenteraad van Doesburg zichzelf tijdens de vorming van de Toekomstvisie Doesburg 2040.

Deze vraag is ook breed in Doesburg gesteld. Daarnaast wordt gekeken hoe Doesburg functioneert binnen de regio. Het maken van duidelijke, breed gedragen keuzes is van groot belang. Dit helpt bij het vinden en onderbouwen van de juiste focus. Zowel voor de gemeentelijke organisatie als de maatschappelijke partners.

De raad heeft bureau Berenschot de opdracht gegeven een toekomstvisie samen met de raad te ontwikkelen. Op basis van een Nota van Bevindingen (pdf onderstaand) is uiteindelijk tot een Toekomstvisie gekomen.

Waar staan we nu?

Na een lang en intensief proces heeft de gemeenteraad van Doesburg op 30 juni 2021 de Toekomstvisie van de gemeente Doesburg vastgesteld. De visie ‘Doesburg Duidelijk Duurzaam Door’ wordt de komende periode verder uitgewerkt in een handelingsperspectief, verdere toespitsing op de regionale oriëntatie en verbetering en stroomlijning van de ambtelijke organisatie. Dit alles uiteraard in nauwe samenspraak met onze inwoners, organisaties en de gemeenteraad. Hiermee is de eerste belangrijke stap voor de toekomst van Doesburg gezet.

Graag verwijzen wij u naar de:

  • Toekomstvisie Doesburg 5 augustus 2021
  • Infographic Toekomstvisie Doesburg 29 juli 2021
  • Nota van Bevindingen 2.0 Toekomstvisie Doesburg.