Dat Doesburg een mooie, historische stad is met een prachtige ligging hoeven we niemand uit te leggen. Dat bewijst ook het groeiend aantal toeristen dat naar Doesburg komt. Doesburg is een levendige, bijzondere stad, die het ook op financieel gebied goed doet. Daar zijn we trots op.

Maar waar willen we naar toe met Doesburg? En wie of wat is Doesburg eigenlijk precies? Die vraag stelt de gemeenteraad van Doesburg zichzelf tijdens de vorming van de Toekomstvisie Doesburg 2040.

Deze vraag is ook breed in Doesburg gesteld. Daarnaast wordt gekeken hoe Doesburg functioneert binnen de regio. Het maken van duidelijke, breed gedragen keuzes is van groot belang. Dit helpt bij het vinden en onderbouwen van de juiste focus. Zowel voor de gemeentelijke organisatie als de maatschappelijke partners.

Waar staan we nu?

De raad heeft bureau Berenschot de opdracht gegeven een toekomstvisie samen met de raad te ontwikkelen. Op basis van een Nota van Bevindingen en een uitgebreide en uitgewerkte conceptvisie is er een compacte versie van de toekomstvisie gekomen. Deze wordt in juni 2021 in de raad besproken en daarna vastgesteld. Het betreft een visie op hoofdlijnen. De hoofdlijnen behoeven uitwerking. En de uitwerkingen zullen continue bijgesteld moeten worden. Immers de ontwikkelingen in de samenleving staan niet stil.

Samenwerking

Op verzoek van de gemeenteraad begeleidt Adviesbureau Berenschot het visietraject. Een traject waarin er nauw wordt samengewerkt tussen de gemeente en de partners in de gemeenschap. Binnen dit traject is er volop aandacht voor wie we zijn, waar we van dromen en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Visiegroep

Om te komen tot de Toekomstvisie 2040 is er een visiegroep van ongeveer 30 personen geformeerd. Deze bestaat o.a. uit ondernemers, jongeren, 50 plussers, maatschappelijke organisaties, mensen uit de Molukse gemeenschap. Deze komt in totaal drie keer bijeen, de volgende bijeenkomst staat gepland op 24 maart. Behalve de consultaties met de maatschappelijke visiegroep hebben er ook consultaties met buurgemeenten, provincie Gelderland, maatschappelijke organisaties, ondernemers, ambtelijke organisatie en het college van B&W plaatsgevonden.