De komende tijd wordt gewerkt aan een nieuwe woonzorgvisie, een visie die zo goed mogelijk inspeelt op de actualiteit, waaronder de schaarste aan voldoende woningen.

Straat met aangrenzende huizen

Bij het opstellen van de nieuwe visie wordt gebruik gemaakt van recente onderzoeken en de meest actuele regelgeving. Deze bouwstenen kunt u hieronder raadplegen:

  1. Regionaal Woningbehoefteonderzoek (pdf)
  2. Gemeentelijke woningbehoefte (pdf)
  3. Duiding van de onderzoeksgegevens (pdf) (raadsinformatiebrief van 28 maart 2023)
  4. Inventarisatie huisvestingsopgave wonen met zorg de Liemers (pdf)
  5. Inclusieagenda