Politieke partij: CDA
Pijler 3: Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie, economie

Portefeuille:
 • Toerisme
 • Natuur
 • Recreatieve havens
 • Economische ontwikkeling
 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische promotie
 • Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
 • Musea
 • Cultureel erfgoed
 • Samenkracht en burgerparticipatie
Projecten:
 • in ontwikkeling

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden