Politieke partij: CDA
Pijler 3: Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie, economie

Portefeuille:
 • Toerisme
 • Natuur
 • Recreatieve havens
 • Economische ontwikkeling
 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische promotie
 • Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
 • Musea
 • Cultureel erfgoed
 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Participatiewet
Projecten:
 • in ontwikkeling

Stan Hillenaar is 3e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is en bij uitval van 1e en 2e locoburgemeester.

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden