Lidmaatschappen en nevenfuncties B&W

Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis (VGGM)

Nevenfuncties niet uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum Ruimte OK (vacatievergoeding)
 • Plaatsvervangend lid Euregioraad
 • Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur Streekarchivariaat “De Liemers en Doesburg”
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
 • Plaatsvervangend lid van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
 • Lid van de Raad van Portefeuillehouders Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Lid in het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort

 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur Streekarchivariaat “De Liemers en Doesburg”
 • Lid in het Algemeen bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
 • Lid in de Raad van Portefeuillehouders Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Lid in het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
 • Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders Vitens N.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders Alliander N.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders Circulus Berkel N.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten