Politieke partij: VVD
Pijler 2: Verbindende en versterkende sociale aanpak

Portefeuille:
 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
 • Wijkteams
 • Inkomensregelingen
 • Participatiewet (incl. werk en inkomen)
 • Begeleide participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 • Maatwerkdienstverlening 18+ / 18-
 • Geëscaleerde zorg 18+ / 18-
 • Volksgezondheid
Projecten:
 • in ontwikkeling

Bart Elbers is 2e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is en bij uitval van de 1e locoburgemeester.

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden