Varianten en voorwaarden

Hieronder staan de verschillende varianten van de Toekomstbestendig Wonen Lening met de voorwaarden kort weergegeven:

1) Consumptieve lening
Annuïteitenlening die onderhands wordt verstrekt. Er wordt geen zekerheid gegeven in de vorm van een onderpand door de aanvrager.

Bij de krediettoets wordt gekeken naar ‘loan to income (LTI)’: de maandlasten in relatie tot de hoogte van het inkomen en het uitgavenpatroon. Uiteraard wordt ook gekeken naar een notering door het Bureau voor Kredietregistratie (BKR).

Voorwaarden:
-) Leningen kunnen worden verstrekt aan aanvragers tot en met 75 jaar.
-) Looptijd van een consumptieve lening is maximaal 15 jaar.
-) Rente staat vast gedurende looptijd.
-) Minimale leenbedrag is € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor alleen energiemaatregelen
In combinatie met asbestsanering, energietransitie aardgasvrij of sloop in combinatie met zonnepanelen op percelen van lener is het leenbedrag hoger naar maximaal € 50.000,-.
                Leningen tot en met € 15.000,- = looptijd 10 jaar & rente 1,6%
                Leningen tot en met € 50.000,- = looptijd 15 jaar & rente 1,6%
-) Geen afsluitkosten (kosten zitten verdisconteerd in de rente).
-) Indien kapitaalmarkt aanleiding geeft mag de rente worden herzien.

2) Hypothecaire lening (op basis van loan to value)
Annuïteitenlening die wordt verstrekt met de woning als onderpand/zekerheid.

Bij de krediettoets wordt naast LTI ook gekeken naar Loan to Value (LTV): beoordeeld wordt of het totaal van hypothecaire leningen op de woning niet meer bedraagt dan de waarde van het onderpand of de daarvoor toegestane normen.

Voorwaarden:
-) Geen leeftijdsgrens
-) Minimale leenbedrag is € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
                Voor bedragen tot en met € 25.000,- is de looptijd 1- jaar en de rente 1,6%
                Voor bedragen tot en met € 50.000,- is de looptijd 20 jaar en de rente 2,0%
-) De afsluitkosten zijn € 850,-

Verwachting is dat woningeigenaren kiezen voor een hypothecaire lening bij bedragen van € 10.000,- en hoger.

3) Verzilverlening
Voor mensen die onvoldoende inkomen hebben een voor een consumptieve of hypothecaire lening of hier te oud voor zijn.

Een grote groep (vooral oudere) woningeigenaren heeft haar vermogen in de stenen van de woning zitten maar kan dit vermogen niet benutten voor grote uitgaven zoals het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woning te financieren.

Het maandelijkse inkomen is onvoldoende of onzeker (pensioen onder druk, stijgende zorgkosten en energielasten).

Voorwaarden verzilverlening:
-) Vanaf 10 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd (huidig 66 jaar en 4 maanden), met een minimale leeftijd van 58 jaar.
-) Beschikbaar voor alle beleidsdoelen in de verordening
-) Rente is 1,7% bij een rentevaste periode van 40 jaar
-) Schuld loopt op door samengestelde rente
-) Rente en aflossing zijn opeisbaar bij verkoop
-) Aanvrager heeft geen maandlasten – het besteedbaar inkomen blijft gelijk
-) De verzilverlening kan worden verstrekt tot maximaal 80% van de WOZ waarde (leenbedrag + rente gedurende looptijd inclusief nog ingeschreven hypotheken).
-) Afsluitkosten € 475,-

4) Maatwerklening (op basis van loan to value)
Let op!
Deze lening kan pas aangevraagd worden wanneer er negatief gereageerd is op de aanvraag tot een van de andere drie leningen.
Voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen – alleen beschikbaar voor noodzakelijke kosten als asbestsanering en funderingsproblematiek.

Deze is er voor omstandigheden waarin geen standaard lening kan worden afgesloten bij de bank maar wanneer wel een onhoudbare situatie moet worden opgelost zoals noodzakelijk funderingsherstel en/of asbestsanering.

Lening is niet beschikbaar voor investeringen in energiemaatregelen, alleen EN alleen voor situaties waarin funderingsherstel wordt gecombineerd met bijvoorbeeld vloerisolatie en vloerverwarming of asbestsanering met dakisolatie en zonnepanelen of een zonneboiler.

Voorwaarden maatwerklening:
-) Minimaal € 5.000,- - Maximaal € 50.000,-
-) Hypothecaire lening
-) Rente van 2,0 % bij 15 jaar vast.
-) Looptijd is 30 jaar.
-) Na 3, 6, 10 of 15 jaar wordt de inkomenstoets herhaald (kosten € 155,-)
-) Lening moet passen binnen Loan to Value – maximaal 100% van de marktwaarde inclusief andere hypotheken die op het onderpand gevestigd zijn.
-) De schuld is opeisbaar bij verkoop.
-) Betreft een Box 3 lening (rente is niet belastingaftrekbaar)
-) Afsluitkosten zijn € 950,- (hangt samen met de uitgebreide krediettoets).

Terug naar pagina "Toekomstbestendig Wonen Lening"

Heeft u gevonden wat u zocht ?