Gestichten van Weldadigheid Doesburg

Oorspronkelijk bestaan de Gestichten van Weldadigheid in Doesburg uit vijf zeer oude charitatieve instellingen; het Gasthuis, het Weduwehuis, De Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie. Sinds 2002 zijn de activiteiten en bezittingen ondergebracht in de Gestichten van Weldadigheid Doesburg.

De nadruk lag vooralsnog op de zorg voor armen en behoeftigen maar die taak werd na de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 overgenomen door overheden.

Vanaf die tijd richten de Gestichten zich op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn in Doesburg, Dat kan door het verlenen van financiële bijdragen aan Doesburgse verenigingen en stichtingen die actief zijn binnen Doesburg en die zich bezighouden met het bevorderen en in stand houden van het maatschappelijk welzijn.

Logo van Gestichten Doesburg

Voorbeelden hiervan zijn sportverenigingen en organisaties die zich bezighouden met muziek/herdenking/cultuur. Daarnaast zien de Gestichten het als hun taak om een bijdrage te leveren aan het behoud van het Doesburgs monumentaal en cultureel erfgoed. Verder worden er seniorenwoningen verhuurd in monumentale panden (het Van Brakellhofje, het Gasthuishofje en aan de Paardenmarkt) en recent werden er tien nieuwe woningen gebouwd voor ouderen in de Buitenhof naast de Gasthuiskerk.

Dat de Gestichten met hun tijd meegaan blijkt wel uit de bijzondere ondersteuning voor initiatieven voor en door de Doesburgse jeugd. Variërend van hulp bij de verbouwing van de speeltuin tot aan het geven van een podium aan Dance Skills Doesburg.