• Wijzigingen leerlingenvervoer Doesburg

    Om kwalitatief goed (taxi)vervoer te behouden voor leerlingen die dit het hardst nodig hebben zijn er aanpassingen noodzakelijk. In bijzondere situaties blijft maatwerk mogelijk.

    Jonge schoolkinderen staan te wachten voor en stappen in de geopende taxibus
  • De nieuwe Omgevingswet

    Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Wat dit verder voor u betekent kunt u lezen in dit artikel.

    Getekende hoogwerkers met bouwlieden en de cijfers 2024, doorschijnende zon op achtergrond