Algemeen directeur ambtelijke organisatie

Taakvelden:
  • Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
Projecten:
  • Organisatieontwikkeling
  • Verbetering dienstverlening.

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden