Het cultuuraanbod in Doesburg is enorm. Doesburg kent diverse musea, theater en film, stadswandelingen, torenbeklimmingen, curiosa markten, culturele zondagen en vele evenementen, zoals de Doesburgse Kadedagen en de Hanzefeesten. Voor ieder wat wils! Behalve de locaties om te bezoeken, is er ook veel te proeven. Wie kent de Doesburgse mosterd en Mosterdsoep niet? Maar ook de Doesburgse mosterdbonbons, Hanzeballetjes, Hanzesloffen en Hanze-ijs zijn een culinair begrip.

De vele culturele activiteiten vragen om een duidelijk cultuurbeleid. Daarom heeft de gemeenteraad op 30 maart 2017 ingestemd met de Cultuurnota ‘Slim verbinden’. Hierin staat het cultuurbeleid van Doesburg voor de komende jaren beschreven. Er wordt ingezet op het versterken van de volgende waarden:

 • Koesteren en versterken van de lokale identiteit;
 • Versterken van de sociale en educatieve waarde van cultuur;
 • Ontwikkelen van de economische waarde van cultuur.

Voor meer informatie kunt u onderstaand de cultuurnota raadplegen.

Cultuurplatform

Een platform voor Cultuur zorgt voor de juiste balans in kwaliteit, kwantiteit en planning binnen het lokale cultuuraanbod. Het samenbrengen van culturele activiteiten biedt meerwaarde. Kleine typische Doesburgse initiatieven, die de lokale identiteit versterken,  kunnen financieel worden ondersteund met subsidie. Het Cultuurplatform geeft advies over de toekenning van deze subsidies.

De taken van het platform bestaan o.a. uit:

 1. Inhoudelijke afstemming van culturele activiteiten;
 2. Bundeling van culturele activiteiten;
 3. Advisering over subsidieaanvragen voor culturele activiteiten;
 4. Aanspreekpunt zijn voor vragen aan en over de lokale cultuur sector.

Het Cultuurplatform bestaat uit lokale vertegenwoordigers van: de musea, de muzieksector, de historische organisaties, de culturele podia en de kunstenaarssector. Het gaat om een (onbezoldigde) vrijwillige functie.

Het platform komt zes keer per jaar bijeen en wordt ondersteund door een cultuurmakelaar. Voor meer informatie: cultuurplatform@doesburg.nl.

Subsidies voor culturele initiatieven

Vanuit het cultuur- en evenementenbudget is €10.000,- per jaar beschikbaar voor culturele activiteiten en evenementen. Het betreft geen structurele subsidie, maar is juist bedoeld om nieuwe initiatieven te steunen. Maximaal €1250,- per initiatief.

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn er een aantal voorwaarden. Zo moet worden voldaan aan de Algemene Subsidie Verordening, maar zijn er ook specifieke criteria waar het Cultuurplatform op toetst:

 • Is het initiatief typisch voor Doesburg, versterkt het de lokale identiteit?
 • Is er sprake van samenwerking tussen verschillende organisaties?
 • Draagt het bij aan een positieve naamsbekendheid van Doesburg?
 • Is het plan voorzien van een onderbouwde mediabenadering?

Voor subsidie voor een evenement gelden andere criteria, namelijk:

 • is het evenement voor iedereen openbaar toegankelijk?
 • heeft het betrekking op recreatie, sport of cultuur?
 • draagt het bij aan versterking van de lokale identiteit (historische Hanzestad)?
 • werkt het evenement samen met verschillende organisaties?
 • draagt het bij aan een positieve naamsbekendheid van Doesburg?
 • Stimuleert het evenement de lokale economie?
 • Is het evenement in de periode van oktober tot april?
 • Draagt het evenement bij aan de diversiteit van het lokale aanbod?
 • Wordt er een vergunning voor verleend?

Subsidie aanvragen

Regel hier uw subsidie aanvraag:

Subsidie aanvragen

Het proces van de aanvraag gaat als volgt:

 • Het aanvraagformulier subsidies wordt ingediend bij de gemeente
 • Gemeente toetst op volledigheid en bepalingen in de ASV
 • Gemeente vraagt zo nodig aanvullende informatie
 • Gemeente legt de aanvraag voor aan het cultuurplatform
 • Cultuurplatform bespreekt de aanvraag in vergadering
 • Cultuurplatform geeft onafhankelijk advies aan gemeente
 • Gemeente beslist om subsidie wel/niet (deels) toe te kennen en informeert de aanvrager schriftelijk over het besluit

Handig om te weten:

 • Het cultuurplatform komt 6x per jaar bijeen
 • Een aanvraag wordt tenminste 12 weken voorafgaand aan de activiteit gedaan
 • Gemeente beslist in principe binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Echter dit is afhankelijk van de vergaderdatum van het cultuurplatform. Houd daarom rekening met het vergaderschema van het cultuurplatform.

Voor vragen over subsidies, termijnen en procedures of hulp bij het invullen, neemt u dan gerust contact op.

Cultuurnota Doesburg