Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

Bestuursfunctionaris gemeentelijk niveau
Pijler 4: Bestuur en organisatie

Portefeuille:
 • Bestuur
 • Overhead
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. ICT)
 • Communicatie
 • Regionale Samenwerking
 • Streekarchief
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisisbeheersing en brandweer
 • Onderwijs en Jeugd
Projecten:
 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet
Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:
 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Voorzitter Board Gelders Energie Akkoord
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis (VGGM)
Nevenfuncties niet uit hoofde van het burgemeestersambt:
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum Ruimte OK (vacatievergoeding)

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden