Bestuursfunctionaris gemeentelijk niveau
Pijler 4: Bestuur en organisatie

Portefeuille:
 • Bestuur
 • Overhead
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. ICT)
 • Streekarchief
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisisbeheersing en brandweer
Projecten:
 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet
Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:
 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid van de Commissie Bestuur & Veiligheid VNG
 • Lid van de Liemers Economische Raad
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis (VGGM)
Nevenfuncties niet uit hoofde van het burgemeestersambt:
 • Lid van het bestuur VNG Gelderland
 • Lid van de Commissie Effectief werken in de Jeugdsector bij ZonMW (vacatievergoeding)
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum Ruimte OK (vacatievergoeding)

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden