Belangrijk bericht voor bezoekersWij werken op afspraak. Bel: (0313) 48 13 13

Afwegingskader

Samen met de omgeving
Het afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ stellen wij samen met Doesburgers en andere belanghebbenden op. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het voorgestelde afwegingskader.