De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. Het afvalbeleid, of grondstoffenplan zoals we dat liever noemen, wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft Circulus-Berkel de opdracht gegeven om alle grondstoffen in te (laten) zamelen en te laten verwerken.

Circulus-Berkel is een bedrijf dat voor negen gemeenten de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval uitvoert. De negen gemeenten zijn, naast Doesburg, Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Alleen gemeenten kunnen eigenaar van Circulus-Berkel worden. Daarom heeft het bedrijf ook geen winstoogmerk en werkt het tegen kostprijs.

Waarom scheiden we afval?

‘Afval bestaat niet’. Bijna alles wat we weggooien is gemaakt van materialen die we prima kunnen recyclen om er weer nieuwe producten van te maken. Het is dan ook zonde om ze te verbranden waardoor we er nooit meer iets mee kunnen doen. Daarom zamelen we ook allerlei stomen apart in, zoals  papier, textiel, glas, gft en pmd (plastic-, metaal- en drankverpakkingen). Hier wordt bijvoorbeeld weer nieuw papier, glas of plastic van gemaakt. Het is wel belangrijk dat we de gescheiden stromen niet vervuilen met restafval. De stromen moeten schoon zijn om te kunnen recyclen. Pmd of gft waar restafval in zit moet alsnog worden verbrand en dat is zonde.

Kosten en tarieven

De gemeente maakt kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U moet hierbij denken aan de ondergrondse containers, de containers voor oud papier, gft en pmd. Maar ook het inzamelen en het laten verwerken van de verschillende stromen kost geld. We ontvangen ook vergoedingen voor verschillende stromen. Zo krijgen we geld voor oud papier, glas en pmd. Deze vergoedingen trekken we van de kosten af. Wat er dan nog aan kosten overblijft moet door alle huishoudens samen worden betaald. Dat doen we via de afvalstoffenheffing. Wat alle huishoudens samen via de afvalstoffenheffing betalen mag niet meer zijn dan de kosten die we maken bij de inzameling en verwerking. Het mag dus maximaal 100% kostendekkend zijn.

Bekijk hier de tarieven