Soms is het nodig om iemand met een psychiatrische aandoening verplicht te behandelen. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Kent u iemand die dringend zorg nodig heeft, en ziet u geen andere oplossing? Bel het meldpunt verplichte GGZ.

Meldpunt VGGM: 088 355 52 00.

(doorschakelen naar meldpunt (VGGM) maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Of mail naar: wvggz@vggm.nl.

In geval van grote spoed en een zeer dreigende situatie belt u met 112.

Alleen als het niet anders kan

Iemand verplicht behandelen kan niet zomaar. Dit kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig in gevaar brengt of ernstig schade aandoet. Of als hier een groot risico op is. Verplichte zorg is altijd een laatste redmiddel, dat alleen kan worden ingezet als een vrijwillige behandeling niet mogelijk is.

Alle voorwaarden staan – samen met de rechten van de patiënt – in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ)(externe link).

Via de rechter of burgemeester

De rechter beslist uiteindelijk of iemand verplicht zorg moet krijgen. Krijgt iemand verplichte zorg, dan geeft de rechter hiervoor een zorgmachtiging af.

In speciale gevallen kan de burgemeester besluiten dat iemand verplicht zorg moet krijgen. Dit kan als er snel ingegrepen moet worden en er daarom geen tijd is voor een procedure via de rechter. De burgemeester besluit dit via een crisismaatregel. De burgemeester moet eerst advies vragen aan een onafhankelijke psychiater en proberen om de patiënt te spreken.

Rechten van de patiënt

Betrokkene kan bij vragen of klachten terecht bij een patiënten vertrouwenspersoon (PVP). De patiënten vertrouwenspersoon is in dienst van de onafhankelijke Stichting PVP. Kijk voor meer informatie op de  website van Stichting PVP(externe link).

Een overzicht van de rechten van patiënten vindt u op de website: Dwangindezorg.nl(externe link).

Stichting MEE Samen Oost

Contactpersoon onafhankelijk klantondersteuner

(0314) 34 42 24

PVP Patiënten-vertrouwenspersoon

helpdesk@pvp.nl

0900 44 48 888