Samenvatting

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Een 'Woo-verzoek' vervangt het verouderde 'Wob-verzoek'.

De gemeente Doesburg maakt veel informatie openbaar op de gemeentelijke website, zoals bestuurlijke organisatiegegevens, collegebesluiten, commissie- en raadsstukken en lokale wet- en regelgeving. Deze informatie is beschikbaar op de website Open Doesburg van de gemeente Doesburg.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek kunt u per brief of per e-mail indienen en moet aan een aantal eisen voldoen.

Vermeld bij uw Woo-verzoek:

 • uw naam, adres, plaats;
 • het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen;
 • een zo concreet mogelijke beschrijving van wat u precies wilt ontvangen.

U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar de Contactfunctionaris Woo van gemeente Doesburg via: info@doesburg.nl.

Een verzoek per brief stuurt u naar:

Gemeente Doesburg 
T.a.v. Contactfunctionaris Woo
Postbus 100
6980 AC Doesburg

Beslissing op een Woo-verzoek

De gemeente moet binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Die termijn mogen wij éénmaal verlengen met 2 weken.

Afwijzing

De gemeente kan uw verzoek (deels) afwijzen wanneer één een of meer weigeringsgronden van de Woo van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt, vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfs-en fabricagegegevens. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Naar aanleiding van een beslissing op een Woo-verzoek kunt u binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaar kan via onderstaande knop:

Bezwaar maken

Welke informatie wordt actief openbaar gemaakt?

De gemeente Doesburg maakt veel informatie openbaar op de gemeentelijke website, zoals bestuurlijke organisatiegegevens, collegebesluiten, commissie- en raadsstukken en lokale wet- en regelgeving.

Deze informatie is beschikbaar op de website Open Doesburg van de gemeente Doesburg, overeenkomstig de Wet open overheid (Woo).

Volgens de Woo moet de overheid zorgen voor maximale openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Dit past helemaal bij het doel van de Woo: Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter en vindbaarder maken.

In de Woo zijn inartikel 3.3(externe link) onderstaande 11 informatiecategorieën genoemd. De volgende informatiecategorieën moeten wij actief (uit eigen beweging) openbaar maken:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Bestuursstukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Er zijn enkele uitzonderingen. Deze kunt u ook terugvinden in artikel 3.3 (externe link)Lid 2 onder k Woo. De openbaarmaking vindt gefaseerd plaats in de periode 2022-2027.

Ik heb een vraag over de Woo. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u algemene vragen over de Woo?

Neem dan contact op met de contactpersoon Woo van gemeente Doesburg.

Stuur een e-mail naar: info@doesburg.nl of bel: (0313) 48 13 13.

Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Doesburg
T.a.v. contactpersoon Woo
Postbus 100
6980 AC Doesburg