De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van dinsdag 27 februari 2024 te Doesburg om 13.00 uur.

  • Vergaderlocatie: digitaal overleg
DossiernummerSoortBouwadresPlanomschrijving
ODRA24CV0039VooroverlegJuliana van Stolberglaan 8Het uitbreiden van de woning
ODRA24AB0089AanvraagRibesstraat 2Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhoging
ODRA23AB2424AanvraagMolenveldsingel 22Vervangen van de kozijn en onderhoud
ODRA23AB2266AanvraagHermaat 121Het plaatsen van een betonplaten schutting
ODRA23CU6222ControleKoepoortstraat 23Het isoleren van de kap en het wijzigen van de kleur van de voorgevel

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2024 vindt u hieronder (wijzigingen zijn mogelijk).

Onbekend

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.(externe link)