De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 27 september 2022 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: Deze vergadering vindt eenmalig online plaats.


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2022OMG0112 – Veerpoortstraat 30*
  Vervangen van ramen/plaatsen van EV-laadstation
  Aanvraagdatum: 19-08-2022
  Medewerker: H. het Lam

   
 2. 2022OMG0103 – Kosterstraat 35* (RM)
  Vervangen van de garagedeur
  Aanvraagdatum: 09-08-2022
  Medewerker: H. het Lam

   
 3. 2022OMG0117 – Ooipoortstraat 24
  Plaatsen van een markieskap
  Aanvraagdatum: 31-08-2022
  Medewerker: ST van Zanten

   
 4. 2022OMG0126 – Koepoortstraat 23* (RM)
  Verbouwen (kozijnen vervangen en toevoegen dakraam)
  Aanvraagdatum: 06-09-2022
  Medewerker: S.T. van Zanten

   
 5. 022OMG0062 – Burgemeester Nahuyssingel 48* (GM)
  Verduurzamen woning
  Aanvraagdatum: 26-05-2022
  Medewerker: D.C. Piron

   
 6. 2022OMG0104 – Veerpoortstraat 21*
  Vervangen voegwerk
  Aanvraagdatum: 11-08-2022
  Medewerker: D.C. Piron

   
 7. 2022OMG0116 – Markt 11/11A* (RM)
  Restauratie pleisterwerk gevel en schilderen kozijnen
  Aanvraagdatum: 28-08-2022
  Medewerker: D.C. Piron

   
 8. 2022OMG0119 – Leigraafseweg 15f
  Voeren van handelsreclame
  Aanvraagdatum: 01-09-2022
  Medewerker: H. het Lam

Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)


Bezoekers (* = monument / integrale toetsing)

 1. 27-09-2022 Tijd: 14.25 – 14.45 uur
  2022OMG0119 – Leigraafseweg 15f
  Voeren van handelsreclame
  Dhr. Franken
  Aanvraagdatum:
  Medewerker:

   
 2. 27-09-2022 Tijd: 15.00 – 16.30 uur
  Pastoor Blaisseweg 2
  Realiseren van meerdere woningen
  Aanvraagdatum:
  Medewerker:

De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op: 11 oktober 2022

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2022 vindt u hieronder (wijzigingen zijn mogelijk).

28 september 2022
26 oktober 2022
23 november 2022
21 december 2022

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht ?