De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 19 januari 2021 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: digitaal in verband met de corona regels


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2020OMG0099 - Lijsterbeslaan 7
  Het bouwen van een woning
  Aanvraagdatum: 08-10-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 2. 2020OMG0104 - * -  Koepoortstraat 31
  Het uitvoeren van diverse (verbouw)werkzaamheden
  Aanvraagdatum: 16-10-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 3. 2020OMG0136 - De Kilder
  Het bouwen van een woning op kavel 12
  Aanvraagdatum: 17-12-2020
  Medewerker: S.C. Wentink

 4. 2021OMG0003 - Allersmaat 8
  Het wijzigen van de bestaande garagedeur
  Aanvraagdatum: 08-01-2021
  Medewerker: S.C. Wentink


Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2020VO0025 - * - Kerkstraat 31
  Het uitvoeren van diverse verbouwwerkzaamheden
  Aanvraagdatum: 07-12-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 2. 2020VO0026 - * - Boekholtstraat 5
  Het verbouwen van een garage naar woning
  Aanvraagdatum: 07-12-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 3. 2020VO0027 - * - F.D. Rooseveltsingel 33
  Het realiseren van een carport, overkapping en berging
  Aanvraagdatum: 29-12-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 4. Contre Escarpe 14
  Het aanbrengen van een muurschildering op de zijgevel
  Aanvraagdatum: -
  Medewerker: S.C. Wentink

 5. woonwijken
  Informeel beoordelen van plannen
  Aanvraagdatum: -


 

De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op 2 februari 2021

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2021 (wijzigingen zijn mogelijk):

 • nadere informatie volgt

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.

Heeft u gevonden wat u zocht ?