De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.


Agenda van 20 oktober 2020 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: digitaal in verband met corona regels.


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2020OMG0078 - * - Bergstraat 29
  Het uitvoeren van diverse (bouw)werkzaamheden
  Aanvraagdatum: 28-07-2020
  Medewerker: J.R. Bloemendal

 2. 2020OMG0100 - * - Burgemeester Nahuyssingel 30
  Het vergroten van de bestaande overkapping
  Aanvraagdatum: 13-10-2020
  Medewerker: S.C. Wentink

 3. 2020OMG0101 - * - Meipoortstraat 2
  Het wijzigen van de bestaande handelsreclame
  Aanvraagdatum: 13-10-2020
  Medewerker: S.C. Wentink

Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)

 1. - * - Binnenstad
  Informeel beoordelen van plannen
  Aanvraagdatum: -
  Medewerker: S.C. Wentink


De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op 3 november 2020

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2020 (wijzigingen zijn mogelijk):

 • 21 oktober
 • 18 november

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.

Heeft u gevonden wat u zocht ?