De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 26 oktober 2021 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: digitaal


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2021OMG0092 - * - Korte Veerpoortstraat 7
  Het realiseren van een tweede verdieping
  Aanvraagdatum: 02-07-2021
  Medewerker: J.R. Bloemendal
   
 2. 2021OMG0121 - * - Bergstraat 29
  Het verbouwen en uitvoeren van een dakrenovatie van de achterbouw
  Aanvraagdatum: 29-09-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   
 3. 2021OMG0124 – Koppelweg ong. (schriftelijk advies aangevraagd)
  Het bouwen van 7 gezins- en 6 levensloopbestendige woningen, project De Havenmeester
  Aanvraagdatum: 01-10-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   
 4. 2021OMG0125 - * - Kerkstraat 7
  Het vervangen van ramen en plaatsen van louvre luiken
  Aanvraagdatum: 06-10-2021
  Medewerker: S.C. Wentink

Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)

Informele verzoeken:

 1. Nieuwstraat 12 -* - plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak
 2. Berkumshof 4         wijzigen kozijnindeling in de voorgevel (begane grond)

De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op 9 november 2021

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2021 (wijzigingen zijn mogelijk):

 • Woensdag 24 november

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.

Heeft u gevonden wat u zocht ?