De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 15 december 2022 te Doesburg om 13.30 uur.

Vergaderlocatie: Stadhuis Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH te Doesburg
Ruimte 1: Koepoortzaal 0.36 - maximaal 4 personen
Ruimte 2: Raadzaal 0.42 - maximaal 10 personen
Ruimte 3: Burgerzaal 0.32 - maximaal 14 personen.


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. ODRA22AB2070 – Koppelweg 1a
  Bouwen van een carport
  Aanvraagdatum: 20-11-2022
  Medewerker: Ö. Topcu

 2. 2022OMG0112 – Veerpoortstraat 30*
  Nieuwe raamindeling
  Aanvraagdatum: 19-08-2022 (Verleend: 13-10-2022)
  Medewerker: H. het Lam


Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2022VO0044 – Ooipoortstraat 54* (GM)
  Plaatsen van zonnepanelen
  Aanvraagdatum: 06-09-2022
  Medewerker: H. het Lam

   
 2. 2022VO0039 – Kloosterstraat 15* (RM)
  Plaatsen van een uithangbord
  Aanvraagdatum: 03-08-2022
  Medewerker: D.C. Piron

   
 3. 202VO0024 – Pastoor Blaisseweg 2
  Realiseren van woningen
  Aanvraagdatum: 30-05-2022
  Medewerker: H. het Lam

Bezoekers (* = monument / integrale toetsing)


De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op: 3 januari 2023

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2022 vindt u hieronder (wijzigingen zijn mogelijk).

21 december 2022

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht ?