De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van dinsdag 23 mei 2023 te Doesburg om 13.30 uur.

  • Vergaderlocatie: Koepoortzaal

Dossiernummer

Soort

Bouwadres

Planomschrijving

ODRA22VO0349VooroverlegZandbergstraat 5Het verduurzamen van de woning
ODRA23AB0480AanvraagVeerpoortstraat 22Het aanpassen van een reeds verleende vergunning
ODRA23AB0656AanvraagKorte Veerpoortstraat 1Het vernieuwen van een dakraam en het plaatsen van 6 zonnepanelen op het achterdakvlak
ODRA23AB0678AanvraagGasthuisstraat 8Het bouwen van een berging
ODRA23AB0731AanvraagHermaat 102Het renoveren van 43 daken
ODRA23VO0151VooroverlegContre Escarpe 8Het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak van de woning

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2023 vindt u hieronder (wijzigingen zijn mogelijk).

Onbekend

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht ?