De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 13 april 2021 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: digitaal in verband met de corona regels


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2021OMG0026 - * - Ooipoort 18
  Het uitvoeren van diverse (verbouw)werkzaamheden
  Aanvraagdatum: 03-03-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   
 2. 2021OMG0030 - * - Oranjesingel 14
  Het wijzigen van de entree van de woning en het maken van een doorbraak in de woning
  Aanvraagdatum: 11-03-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   
 3. 2021OMG0043 - Kerkstraat 17
  Het plaatsen van handelsreclame
  Aanvraagdatum: 01-04-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   
 4. 2021OMG0045 - Nieuwstraat 12
  Het uitvoeren van diverse (ver)bouwwerkzaamheden
  Aanvraagdatum: 08-04-2021
  Medewerker: S.C. Wentink
   

Bezoekers (* = monument / integrale toetsing)

Planvorming woningbouw op de voormalige stadswerf aan de Koppelweg (besloten gedeelte)

De heer L. Courage             - architect

De heer M. Bokdam             - aannemer

Mevrouw A. van den Brink   - ontwikkelaar

De heer M. ter Haar             - ontwikkelaar

De heer A. van Buren           - gemeente Doesburg

Medewerker: S.C. Wentink


De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op 11 mei 2021
(dinsdag 27 april 2021 vervalt in verband met Koningsdag)

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2021 (wijzigingen zijn mogelijk):

 • Woensdag 14 april
 • Woensdag 12 mei
 • Woensdag 9 juni
 • Woensdag 7 juli
 • Woensdag 11 augustus
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 29 september
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 24 november

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.

Heeft u gevonden wat u zocht ?