Welstand

De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van dinsdag 2 juli 2024 te Doesburg om 13.00 uur.

  • Overleg via MS Teams
DossiernummerSoortBouwadresPlanomschrijving
ODRA24AB0576

Aanvraag

(2e advies)

Ketjenstraat 15Het realiseren van een nieuwe schuur + veranda, het verplaatsen van de inrit en vervangen gevelbekleding van de bestaande uitbouw
ODRA24CV0237

Aanvraag

(1e  advies)

Kosterstraat 6bHet wijzigen van de gevel + functiewijziging bestaande garage/berging
ODRA24AB0709

Aanvraag

(2e  advies)

Verhuellweg 35Het bouwen van een stal
ODRA24AB0746

Aanvraag

(1e  advies)

Ooipoortstraat 71Het plaatsen van 13 zonnepanelen
ODRA24CV0120

Vooroverleg

(1e advies)

Zandbergstraat 1a Het splitsen van de bovenwoning
ODRA24AB0523

Aanvraag

(1e advies)

Zanderskamp 0 (kad. Sect. E nr 3340) het verduurzamen van 83 woningen aan de Potsmaat en Zanderskamp
ODRA24AB0533

Aanvraag

(1e  advies)

Bergstraat 17Het stucen van de voorgevel en schilderen
ODRA24AB0783

Aanvraag

(1e  advies)

Meipoortwal 24Het plaatsen van 6 zonnepanelen
ODRA24CV0026

Vooroverleg

(2e advies)

Veerpoortstraat 24

het plegen van onderhoud en schilderwerk

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2024 vindt u hieronder (wijzigingen zijn mogelijk).

Onbekend

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.