De Commissie Omgevingskwaliteit beoordeelt plannen voor nieuwbouw, verbouw en andere plannen rondom uw woning.

Vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit vinden vier wekelijks plaats op een nader te bepalen locatie (voltallige commissie) en twee wekelijks in Doesburg (mandaatzitting commissie).

Beide vergaderingen zijn openbaar. Plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen die moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en worden voorgelegd. De Commissie Omgevingskwaliteit geeft hierover advies aan het gemeentebestuur. Het beleid van de gemeente, weergegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.Voor wijzigingen aan monumenten is bovendien een positief advies van de monumentencommissie vereist. Het Gelders Genootschap geeft integraal een welstands- en monumentenadvies vanuit een integrale Ruimtelijke Kwaliteit- en Monumentencommissie.

Integrale mandaatzitting Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg

Indien een aanvrager aangegeven heeft dat deze zijn plan mondeling wil toelichten aan de Commissie zal de aanvrager hiervoor een uitnodiging ontvangen via zijn contactpersoon van de gemeente Doesburg.

Agenda van 3 augustus 2021 te Doesburg om 13:30 uur.

Vergaderlocatie: digitaal in verband met de corona regels.


Omgevingsvergunning (* = monument / integrale toetsing)

 1. 2021OMG0083 - * - Lindewal 28
  Het plaatsen van nieuwe bijgebouwen en zonnepanelen op de bestaande en nieuwe bijgebouwen
  Aanvraagdatum: 22-06-2021
  Medewerker: S.C. Wentink

   
 2. 2021OMG0090 – Molenveldsingel 11
  Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel
  Aanvraagdatum: 08-06-2021
  Medewerker: S.C. Wentink

   
 3. 2021OMG0100 – Molengaarde 18
  Het realiseren van een bijgebouw en legaliseren van een geplaatste schutting
  Aanvraagdatum: 26-07-2021
  Medewerker: S.C. Wentink

   
 4. 2021OMG0101 - * - Koepoortstraat 20
  Het plaatsen van een hemelwaterafvoer
  Aanvraagdatum: 28-07-2021
  Medewerker: S.C. Wentink

Infoaanvragen / vooroverleg (* = monument / integrale toetsing)

 1. Geen

De eerstvolgende integrale mandaatzitting te Doesburg is op 31 augustus 2021

Vergaderdata voltallige Commissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de voltallige Commissie Omgevingskwaliteit die plaatsvinden in 2021 (wijzigingen zijn mogelijk):

 • Woensdag 11 augustus
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 29 september
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 24 november

De definitieve agenda met vergaderlocatie voor deze vergaderingen worden circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website van het Gelders Genootschap.

Heeft u gevonden wat u zocht ?