Onder "toezicht" verstaan we het uitvoeren van controle ter voorkoming van overtredingen en het naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving, onder "handhaving" wordt verstaan het herstellen en eventueel bestraffen van het niet naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving.

Wat doen de medewerkers Handhaving en Toezicht?

Met toezicht en handhaving zijn medewerkers belast die bijvoorbeeld optreden in de openbare ruimte, vaak herkenbaar aan hun kleding. Er zijn daarnaast ook medewerkers die toezicht en handhaving uitvoeren op een speciaal vakgebied, zoals bijvoorbeeld de inspecteur van bouw- en woningtoezicht en de milieu-inspecteur die bedrijven controleert (meestal niet direct herkenbaar aan hun kleding).

Omdat er in de praktijk vaak raakvlakken zijn, wordt er op diverse gebieden veel samengewerkt.

Daarnaast wordt er door deze medewerkers voortdurend samengewerkt met andere partners zoals politie en brandweer als ook met de provincie, het waterschap en bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Toezichthouders zijn er eigenlijk in twee verschillende soorten: zij die een opsporingsbevoegdheid hebben (opsporingsambtenaar) en zij dit niet hebben.

Een toezichthouder kan bestuursrechtelijk optreden bij een overtreding (bijv. het stilleggen werkzaamheden of een dwangsom opleggen) een opsporingsambtenaar kan daarnaast ook nog strafrechtelijk optreden (proces verbaal opmaken).

Herkenbaarheid en identificatie

Indien u met een toezichthouder te maken krijgt, zal dit voor u ook duidelijk moeten zijn. Elke toezichthouder moet speciaal zijn aangesteld en in het bezit zijn van een speciaal hiervoor uitgegeven pasje. Als hij niet in een uniform loopt zal hij dit pasje direct moeten tonen als hij als toezichthouder optreedt. Indien u door iemand aangesproken wordt in uniform (of als zodanig herkenbaar) dan hoeft de toezichthouder het pasje niet uit eigen beweging te tonen (hij is immers herkenbaar).

Meer informatie

Voor vragen of informatie over Toezicht en Handhaving of over regelgeving kunt u contact opnemen met de gemeente Doesburg.

Heeft u gevonden wat u zocht?