Op deze pagina behandelen we vanaf nu alle vragen en andere relevante zaken die tijdens het proces richting afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ worden gesteld. We zullen ze thematisch rangschikken.

Hebt u een vraag, opmerking, idee of mening die een relatie heeft met de opwekking van duurzame energie, dan kunt u die mailen naar duurzaam@doesburg.nl.