Samenvatting

De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties.

U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Voorwaarden

Als u bent geadopteerd, kunt u de volgende gegevens laten verwijderen:

  • De naam die u had voor de adoptie.
  • De namen van uw biologische ouders of verzorgers in de periode voor de adoptie.
  • De nationaliteit die u had voor de adoptie.
  • Gegevens over de gemeente, het adres waar u ingeschreven stond en uw verblijf in de gemeente, in de periode voor de adoptie.
  • Uw eventuele vertrek uit Nederland.

Als u van geslacht bent veranderd, kunt u de volgende gegevens laten verwijderen:

  • gegevens over uw naam
  • gegevens over uw geslacht
  • gebruik van de achternaam van uw echtgenoot, geregistreerde partner of ex-partner

Gang van zaken

U vraagt de gemeente om gegevens te verwijderen.

Meenemen

  • documenten van de adoptie of geslachtsverandering
  • uw geldige identiteitsbewijs

Achtergrond

De gemeente verwijdert uw gegevens binnen 4 weken. U krijgt hierover schriftelijk bericht.