Dit jaar is het Waterschap volgens planning gestart met de werkzaamheden aan de vijver van de Zanderskamp.

Helaas hebben we te maken met veel neerslag in combinatie met hoge waterstanden in de (Oude) IJssel. Zowel de grote hoeveelheid regen als de hoge waterstand zorgen voor veel overlast in de vijver om kwalitatief goed werk te maken. De verwachting is dat de afvoer op de rivieren de komende periode zal toenemen met hogere waterstanden als gevolg. Dit zorgt voor een vergrote waterdruk onder in de vijvers, vanuit de bodem. Daarom is er besloten om het werk tijdelijk stil te leggen in de vijver voor wat betreft het baggerwerk en de herinrichting van de nieuwe vijver aan de Zanderskamp.

Het Waterschap gaat de komende 2 weken geen werkzaamheden uitvoeren in de vijver. Wel worden een aantal werkzaamheden op maaiveld om de vijvers gedaan, waar mogelijk. Hierbij valt te denken aan straatwerk voor de parkeervakken of paden. Ook het plantwerk zal worden uitgevoerd conform planning bij de Campstede.

Zodra de weersomstandigheden het toelaten worden de werkzaamheden zo spoedig mogelijk hervat en gaan we u hier nader over informeren.