Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • u een visumaanvraag doet;
 • u lid wilt worden van een schietvereniging;
 • u verhuist naar het buitenland.

Justis(externe link) is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

VOG online aanvragen door werkgever/organisatie

Bij Justis.nl(externe link) kunt u als werkgever/organisatie online een VOG aanvragen/klaarzetten(externe link). Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig en uw werknemer DigiD(externe link). U doorloopt de volgende stappen:

 • U logt in met eHerkenning en vult de gegevens van uw organisatie in.
 • U selecteert een screeningsprofiel.
 • U vult de gegevens van de werknemer in. De aanvraag is nu klaargezet.
 • De werknemer krijgt een e-mail met een link en een aanvraagcode om de aanvraag af te ronden.
 • De werknemer logt in met DigiD, controleert de gegevens, bevestigt en betaalt de aanvraag.
 • Justis neemt de aanvraag in behandeling en bericht de werknemer binnen 1-4 weken.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden(externe link) bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen bij emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Als u in het buitenland gaat wonen of werken, of gaat emigreren of een visum aanvraagt en u daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of bij de werkgever. In dit officieel document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Het lukt bij een VOG-aanvraag voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland niet altijd om een aanvraagformulier (pdf) aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. In dat geval kan de aanvrager het aanvraagformulier zelf invullen. De aanvrager moet er dan nog wel een bevestiging of document van de organisatie die de VOG wil hebben bijdoen - met een handtekening - waarin staat dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

U kunt digitaal een aanvraag indienen bij Justis als u over DigiD en de instelling die de verklaring van u verlangt over een E-herkenningsmiddel beschikt. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden(externe link) bij Justis.
 • Vul de gegevens in.
 • Onderteken het formulier.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

Aanmelden via gratisvog.nl

Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl(externe link). Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten. Wilt u als organisatie meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, de procedure en de voorwaarden? Kijk dan op de website gratisvog.nl(externe link).

Een organisatie die al toegelaten is tot de regeling, kan via mijn.justis.nl(externe link) een online VOG-aanvraag klaarzetten voor vrijwilligers.

Engelstalig VOG aanvragen

Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG(externe link) beschikbaar. U dient het formulier deels te laten invullen door de vragende instantie. De procedure is als volgt:

 • Vul de gegevens in.
 • Onderteken het formulier.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. U kunt het Machtigingsformulier downloaden(externe link) bij Justis. Wanneer u iemand schriftelijk machtigt om de VOG namens u aan te vragen dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten.
 • de machtigingsbrief.
 • kopie van uw identiteitsbewijs.
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een schriftelijk bericht met 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren/bezwaar maken door een brief te sturen. Leg in deze brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Krijgt u een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken (opnieuw) bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.