Wat is het?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven (Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing).

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

Als u niet allemaal van een adres tegelijk naar het buitenland vertrekt moet u persoonlijk aangifte van vertrek aan de balie komen doen.

Indien u met alle personen van een gezin van een adres tegelijk naar het buitenland emigreert kunt u ook digitaal aangifte doen. Ga hiervoor naar de pagina: Verhuizen naar buitenland.

U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat heb ik nodig?

Online verhuizing doorgeven

 • Huur- of koopcontract
  Als u bij iemand gaat inwonen dan levert u ook de volgende documenten in:
 • Toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs  van de hoofdbewoner

U kunt hieronder via de knop 'Verhuizing doorgeven' digitaal (DigiD) uw verhuizing melden. Let erop dat u de juiste documenten (digitaal op uw apparaat) opgeslagen heeft staan om deze als bijlage bij het formulier te kunnen voegen.

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Persoonlijk of schriftelijk de verhuizing doorgeven

Onderaan deze pagina kunt u de benodigde documenten downloaden.

 • Kopie van uw geldige indentiteitsbewijs
 • Huur- of koopcontract
  Als u bij iemand gaat inwonen dan levert u ook de volgende documenten in:
 • Toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs  van de hoofdbewoner

Extra informatie

Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen

Website Rijksoverheid

Hoelang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Formulieren

Hier kunt u formulieren downloaden voor een persoonlijke of schriftelijke aangifte van een verhuizing.