Het bestemmingsplan wordt, na behandeling van de zienswijzen, uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage. U kunt binnen de inzagetermijn beroep en een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.