Samenvatting

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen conform het burgerlijk recht. Wilt u in Doesburg trouwen?

U neemt contact op met het KCC voor het reserveren van een datum en tijdstip. Vervolgens doet u schriftelijk melding van voorgenomen huwelijk in onze gemeente.  Een maand van te voren hebt u een gesprek met de ambtenaar burgerlijke stand die het huwelijk gaat voltrekken. Met de ambtenaar bepaalt u de verdere vorm en inhoud van de ceremonie.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Huwelijken worden voltrokken op het stadhuis in Doesburg (centrum). Het is in bepaalde gevallen mogelijk om in Doesburg op locatie te trouwen. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk vier maanden voor de datum van de huwelijksvoltrekking gedaan te zijn. Neem voor meer informatie contact op met het KCC, 0313-481390.

Kosten

De prijzen voor het voltrekken van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) bedragen:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur: € 428,05
 • Zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur: € 741,65
 • Zondag, algemene erkende christelijke of nationale feestdag tussen 10.00 en 16.00 uur: € 861,35
 • Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie € 31,05
 • Voor het tijdelijk aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor een dag: € 174,80
 • Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor een dag: € 146,20
 • Voor het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje: € 38,05
 • Kalligrafie trouw- of partnerschapsboekje : € 14,95
 • Getuigen gemeente € 34,95 per getuige
   
 • Indien ten minste één van u inwoner is van Doesburg is het mogelijk om op maandagochtend (werkdagen) om 9.00 en 9.30 uur kosteloos te trouwen. Dit is een sobere, korte plechtigheid waar alleen het bruidspaar en de getuigen kunnen aanwezig zijn en vindt plaats in een vergader- of spreekkamer in het stadhuis of stadskantoor.

Voorwaarden

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Als u onder curatele staat is toestemming van de curator vereist.

Gang van zaken

U maakt een afspraak met het KCC voor het reserveren van een datum en tijdstip voor de huwelijksvoltrekking. Daarna moet u de melding voorgenomen huwelijk invullen. 

Indien u beiden over DigiD beschikt en in Nederland woont en ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen kunt u dit digitaal doen.

Mocht u beiden in het buitenland wonen en minstens een van u Nederlander zijn dan moet u de melding doen in de gemeente Den Haag(externe link)

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen. Soms moet u aanvullende stukken overleggen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Het kan enige tijd duren voordat u over deze kunt beschikken. Doe de melding daarom zo spoedig mogelijk. U mag dit maximaal 1 jaar voorafgaand aan het huwelijk doen. 
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'. U hoeft dan geen melding voorgenomen huwelijk te doen.
 • U doet de melding schriftelijk of digitaal via onderstaande knop.

Melding van voorgenomen huwelijk

Trouwen met een niet-Nederlander

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit (of die van een EU staat) en wilt u uw melding digitaal doorgeven? Gebruik dan het digitale formulier via onderstaande knop.

Melding van voorgenomen huwelijk met niet-Nederlander

Meenemen

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet overleggen Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

 • U bent in het buitenland geboren of hebt daar op huwbare leeftijd gewoond. Of een van beide partijen woont in het buitenland. U dient dan een bewijs van ongehuwd zijn te overleggen uit het betreffende land. Deze stukken moeten soms gelegaliseerd worden. Dat kan enige tijd in beslag nemen.

Tips

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels(externe link). De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.