Samenvatting

De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, zoals een hotel, camping of een bed & breakfast, moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren.

Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel? Dan vindt u het bedrag van de toeristenbelasting terug op de factuur.

Kosten

het tarief voor 2021 bedraagt

  • per overnachting € 1,60
  • voor een overnachting in een hotel, Bed&Breakfast of AirBnb € 2,50

Voorwaarden

  • Uw gast betaalt voor de overnachting.
  • Uw gast staat niet ingeschreven in de gemeente Doesburg.
  • U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.