De gemeente Doesburg wil voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor alle bezoekers van onze website.

Deze verklaring geldt voor

www.doesburg.nl
www.vraagbaak.doesburg.nl
www.bezoek-doesburg.nl
https://doesburg.raadsinformatie.nl

Voor alle websites waar wij verantwoordelijk voor zijn, hebben wij een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze zijn te vinden in het centrale register. Hier vindt u ook de toegankelijkheidsverklaring van de hoofdwebsite van de gemeente Doesburg.

Daarnaast zijn er websites waar de gemeente Doesburg geen eigenaar van is maar die wel informatie of diensten namens de gemeente aanbieden. Wij zijn in gesprek met deze eigenaren om ook hen te betrekken bij het toegankelijk maken van deze websites.

Hoe zorgt de gemeente voor een toegankelijke website?

Om ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • We passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.

Planning

De websites van de gemeente Doesburg voldoen nog niet aan de aan de richtlijnen uit DigiToegankelijk/ WCAG2.1. Een onderzoek moet uitwijzen welke verbeterpunten de gemeente Doesburg moet voeren. Wij communiceren op deze website over de voortgang van de verbetermaatregelen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten

Onderzoeksrapporten t.b.v. website www.doesburg.nl